Slik leser du for barn som er 7 måneder

Barnet ditt er nå et svært aktivt medlem av familien og begynner å bli mer med i lesestunden. Barnet absorberer og lærer en mengde lyder og ord hver dag – spesielt når dere leser. Slik bygges språkmuren stein for stein og blir til en solid grunnmur som gjør at barnet snart kan si sine første ord. Slik styrker … Les mer Slik leser du for barn som er 7 måneder

Slik leser du for barn som er 6 måneder

Din tilstedeværelse representerer den livsviktige tryggheten som gjør at barnet ditt fritt kan utforske omgivelsene med iver og interesse. Nå har du en flott mulighet til å kunne delta i barnets nye opplevelser og oppdagelser og kan virkelig være barnets veiviser! Slik engasjerer du barnet Nå begynner barnet å få tenner og bevege seg mer … Les mer Slik leser du for barn som er 6 måneder

Hvordan lese for den nyfødte?

Hvordan viser barnet deg at hun er trett og ikke vil lese mer? Snur hun seg bort? Klynker hun? Lær å forstå barnets kroppssignaler ved å observere hvordan barnet reagerer når det gir uttrykk for noe det liker eller misliker. Kanskje sparker hun ekstra med en fot i glede eller puster fortere? HVORDAN ENGASJERE BARNET Rytme … Les mer Hvordan lese for den nyfødte?

Slik leser du for barn som er 1 måned

Denne måneden vil du legge merke til at babyen er mer våken og oppmerksom når du leser, og blir tiltrukket av illustrasjonene. Den rytmiske, lyse stemmen du bruker når du snakker til barnet ditt er typisk for foreldre verden over, og barnet ditt elsker den! Her får du noen tips til hvordan du best kan engasjere … Les mer Slik leser du for barn som er 1 måned

Slik leser du for barn som er 2 måneder

Når barnet er rundt to–tre måneder blir det mer dialog mellom deg og barnet – dere har en dialog, både med ord og kroppsspråk. Dette gir barnet en følelse av å bli lyttet til, delta aktivt og få respons. Denne intime dialogen er med på å knytte bånd mellom dere. Bøker er ideelle utgangspunkt for slike … Les mer Slik leser du for barn som er 2 måneder

Slik leser du for barn som er 3 måneder

Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det «snakker» til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det «snakker» til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.

Slik leser du for barn som er 4 måneder

Barnet vil bli mer og mer aktivt og pludre og «snakke» tilbake til deg. Samtalene «frem og tilbake» der dere snakker etter tur, vil bli en stadig større del av dialogen. Barnet vil særlig reagere på deg med å «snakke» når dere har øyekontakt. Slik engasjerer du barnet Har du etablert høytlesingsvanen vil du oppdage … Les mer Slik leser du for barn som er 4 måneder

Slik leser du for barn som er 5 måneder

Nå vil du og barnet bli stadig nærmere knyttet til hverandre. Dere ser på hverandre, og det oppstår en kjærlig og nær kontakt gjennom handlinger, ord og pludring. Svar på barnets henvendelser, enten du påkalles med latter eller gråt! Interessen for verden rundt er økende, og det er viktig at du er der og støtter – … Les mer Slik leser du for barn som er 5 måneder