Hvordan lese for den nyfødte?

Hvordan viser barnet deg at hun er trett og ikke vil lese mer? Snur hun seg bort? Klynker hun? Lær å forstå barnets kroppssignaler ved å observere hvordan barnet reagerer når det gir uttrykk for noe det liker eller misliker. Kanskje sparker hun ekstra med en fot i glede eller puster fortere?

HVORDAN ENGASJERE BARNET

 • Rytme i språket: I løpet av de første månedene av barnets liv responderer barnet mest på rytmiske rim og vers som du sier og synger – for stemmen din, tonen og rytmen i den – er det som fenger barnet mest nå. Etter et par uker vil du se at barnet vil kikke oppmerksomt på ansiktet ditt når du leser.
 • Legg merke til barnets kroppsspråk og juster lesingen din til det. For eksempel hvis han sparker eller stirrer eller puster raskere ved en illustrasjon eller en tekst, så dvel lengre her og repeter teksten eller dvel lengre ved illustrasjonen som vekker ekstra begeistring.
 • Når du leser med myk og melodiøs stemme, vil barnet slappe av og søke inntil deg. Pek gjerne på illustrasjonene mens du koser med barnet og snakker med henne innimellom selve lesingen.
 • Bøker med sterke farger og kontraster fenger mest ettersom den nyfødte har begrenset syn ved fødselen og de første ukene etterpå.
 • Gode stillinger: Gode puter kan støtte barnets nakke i armkroken mens du holder boken, eller du kan legge barnet på sengen mens du selv ligger på siden og ser på barnet og holder boken samtidig – gjerne støttet av puter.
 • Gunstige tidspunkt: Legg lesestunden til en tid på dagen hvor babyen er komfortabel. De første tre månedene kan det være at barnet er urolig fordi det er mye tilvenning med det umodne fordøyelsessystemet. Du kan prøve å lempe på ubehaget ved å bytte stilling, eller vente litt før du fortsetter lesingen. Noen ganger kan det også lindre barnets fordøyelsesubehag at du fortsetter å lese selv om barnet er litt urolig.

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN

 • Tekster med rim og rytme, barneregler og sanger, er idelle for det nyfødte barnet. Les reglene flere ganger slik at  barnet blir kjent med lydene og rytmene i morsmålet sitt.
 • Det er fint å berøre barnets kroppsdeler når du leser høyt tekst som inneholder ord som hår, hake og føtter. Slik skaper du forbindelse mellom det barnet hører og den fysiske berøringen.
 • Husk å dempe andre lyder i omgivelsene når du leser – ellers kan det distrahere barnets oppmerksomhet.
 • Småprating: Noen foreldre føler det er litt rart å lese høyt for en nyfødt som ikke ser ut til å respondere. Det kan hjelpe å småprate med barnet mens du leser – akkurat som om du har en samtale hvor barnet uttrykker seg og du responderer på det du tenker hun sier og syns.
 • Hvis babyen sovner så kan du fortsette å lese. Stemmen din er beroligende og vil fremdeles nære barnets hjerne med ord.
 • Du kan eksperimentere med stemmebruken din og hvordan barnet responderer. Denne første måneden kan det være at barnet bare roer seg ved å høre stemmen din lese. Ser det ut til at babyen foretrekker noen toneleier fremfor andre? Legger du merke til babyens respons helt fra det er født vil du se de underfundige måtene nyfødte absorberer alt du sier på.