Slik leser du for barn som er 4 måneder

Barnet vil bli mer og mer aktivt og pludre og «snakke» tilbake til deg. Samtalene «frem og tilbake» der dere snakker etter tur, vil bli en stadig større del av dialogen. Barnet vil særlig reagere på deg med å «snakke» når dere har øyekontakt.

Slik engasjerer du barnet

Har du etablert høytlesingsvanen vil du oppdage at barnet blir ivrig når det forstår at det er tid for lesestund og vil smile, sparke og vifte med armene.

Hvis du leser kjenne-og-ta-på-bøker eller interaktive bøker, kan du hjelpe barnet med å berøre elementene og teksturene på sidene ved å føre den lille hånden til boken. Ønsker barnet å ta tak i boken dere leser, er det bare å la henne gjøre det. Eventuelt kan du ha en annen tøybok eller leke som hun kan tygge på mens du leser en papir- eller kartongbok. Har du eldre barn, kan du lese bøker de liker mens du holder babyen. De eldre barna vil kanskje også like å lese for minsten.

Snakk til barnet uansett hva du driver med, enten du gjør rent, handler, skifter klær eller kjører bil.

Barnet liker fortsatt å lytte til beroligende musikk, for eksempel klassisk musikk og voggesanger.

Slik styrker du språkutviklingen

Nå begynner barnet å gjøre deg flinkere til å lese ved at hun reagerer positivt når du snakker ivrig med foreldrespråkstemmen din, hvor du drar ut vokallydene og holder stemmen i et høyt toneleie. Hun vil også bli glad hvis du bruker rytmisk stemme og syngende tonefall. Dette er også svært postitivt for utviklingen av språket hennes. Du kan utvikle barnets voksende kommunikasjonsferdigheter ved at du tar pauser når du leser, reagere på barnets lyder, skape øyekontakt og bruker ansiktsuttrykk for å engasjere henne. Barnet vil begynne å «prate», pludre og gurgle når foreldrene slutter å snakke – og deltar i dialogen der man «snakker» etter tur. Han vil sette pris på kjærlig respons på lydene.

Barnet begynner å kjenne igjen navnet sitt nå, og det er det første ordet det vil gjenkjenne. Gjenta derfor ofte barnets navn.

Du kan gjerne forsøke å synge enkelte ord for å fremheve dem.