Slik leser du for barn som er 6 måneder

Din tilstedeværelse representerer den livsviktige tryggheten som gjør at barnet ditt fritt kan utforske omgivelsene med iver og interesse. Nå har du en flott mulighet til å kunne delta i barnets nye opplevelser og oppdagelser og kan virkelig være barnets veiviser!

Slik engasjerer du barnet

Nå begynner barnet å få tenner og bevege seg mer rundt omkring, og da kan han også bli mer urolig. Gi ham en leke å tygge på mens du leser, og forsøk å skifte stilling oftere for at han ikke skal bli urolig.

Er det utfordrende å holde på barnets oppmerksomhet, må du kanskje være oppfinnsom og finne på nye måter å snakke på. Du kan lese også kortere tekster eller kanskje kun dvele noen få sekunder ved hver side. Men ikke gi opp lesingen selv om barnet er urolig i denne perioden.

Hvis barnet tar tak i en bok slik at du ikke kan lese i den, lar du ham gjøre det og finner heller en annen bok som du kan lese for ham mens han utforsker sin.

Du har kanskje funnet ut at barnet liker repetisjon – samme historie, vers, sang eller bok. Jo mer barnet hører de samme ordene og setningene, jo lettere blir det å lære.

Barnet elsker lyden og rytmen i språket og vil kunne høre forskjell på stemmen til foreldrene når den er glad, trist og sint.

Barnet liker historier om det det selv opplever, for eksempel om mating, soving og bleieskift.

Slik styrker du språkutviklingen

Studier viser at barn som har foreldre som i småbarnsalderen legger vekt på å henlede barnets oppmerksomhet på fine detaljer og sanseopplevelser i omgivelsene, som å se, høre, lukte, smake eller ta på, blir mer åpne og oppmerksomme når de vokser til. De bruker flere benevnelser på ting, stiller flere spørsmål, uttrykker mer begeistring, virker mer positive og er mer tilfredse i forholdet til sine foreldre.

Når du leser, kan du bygge videre på teksten ved å vise til barnets egen verden. Bruk dramatisering for å engasjere barnet.

Husk å stoppe opp og vente på barnets reaksjon når han pludrer og vil ha øyekontakt.

Ved 6-7 måneder vil barnet ofte begynne å bable som høres ut som språk: mamama, dadada.

Nå kan barnet knytte mer nøyaktige ord til gjenstandene og fokuset går litt mer fra lange setninger til konkrete ord og tilhørende gjenstander.

Barnets hukommelsesevne øker også, og hun vil kunne huske flere lyder og ord som etterhvert blir til hennes eget språk.