Slik leser du for barn som er 5 måneder

Nå vil du og barnet bli stadig nærmere knyttet til hverandre. Dere ser på hverandre, og det oppstår en kjærlig og nær kontakt gjennom handlinger, ord og pludring. Svar på barnets henvendelser, enten du påkalles med latter eller gråt! Interessen for verden rundt er økende, og det er viktig at du er der og støtter – at du gir trygghet.

Slik engasjerer du barnet

Du kan samle oppmerksomheten til barnet ved at du bruker stemmen din – ved å endre frekvens, rytme og volum – eller at du forklarer noe om det som hun er interessert i, samtidig som du gestikulerer og bruker ansiktsmimikk. Det er dette, din fortolkning og forklaring gjennom ord, bevegelser og lyder, som gir mening for barnet.

Å tygge og bite på gjenstander er en del av barnets naturlige læreprosess og en del av tidlige ‘førleseferdigeheter’. Hvis barnet griper etter boken for å tygge på den, kan du la barnet gjøre det til en viss grad. Husk i midlertid at barnebøker, selv om de er trygge for småen å gnage litt på, ikke er ment som biteleker. En kartongbok vil begynne å gå i oppløsing etter langvarig møte med vann, for å beskytte barnet mot kvelningsfare. Er barnet veldig opptatt av å ha noe å bite på, kan du finne frem en biteleke eller en smokk mens dere leser sammen.

Barnet vil allrede nå oppleve forskjell på om stemmen din er glad, trist eller sint. Realiser skuespillerdrømmen mens dere leser sammen! Jo mer innlevelse du har, jo kjekkere for smårollingen.

Når du leser, kan du enten holde barnet i sittende stilling på fanget eller mellom beina, eller dere kan begge ligge på ryggen på gulvet og se opp på boken. Det er også en god øvelse for å styrke ryggmusklene om dere begge ligger på magen og ser på boken sammen.

Slik styrker du språkutviklingen

I denne alderen er det relevant å lese om daglige rutiner, som bleieskift, spising, bading og leggerutinen.

Barnet liker godt repetisjon – og vil fortsette å like det i mange år fremover. Det er bra for språkutviklingen å høre samme lydstrukturer og ord repetert. Det er også viktig at barnet får variert språk – så les og prat mye og ofte med barnet ditt.

Du forbereder barnets hjerne til å lære seg språk når du synger kjente barnesanger eller leser tradisjonelle barnerim. Du kan også sette melodi til ord og vers du leser, enten ved at du bruker kjente sanger eller melodier, eller at du lager melodier selv. Vi vet også at melodier og sanger vil engasjere barnet. Studier viser at når du leser for barnet med melodiøs og engasjert stemme som varierer i styrke og toneleie – foreldrespråkstemmen din – vil det styrke språkutviklingen, i tillegg til at det fenger barnet. Barnet ditt kan allerede forstå rytmen og tonefallet i morsmålet sitt. Nå begynner lydene til babyer i forskjellige deler av verden å høres forskjellige ut.

Les mer: Det beste med å lese er kosen 

Se din velkomstgave til babyen fra Goboken her.