Pass på hva du sier – babyen din hører deg!

Hormonell og hissig? Prøv å unngå banneord babyen din kan nemlig høre deg.

Etter hvert som babyen vokser, hører den lyder fra verden utenfor – og kan oppfatte dem tydelig nok til å huske dem etter fødselen.

Slik hører babyen

Den delen av hjernen som behandler lyd, blir aktiv i siste trimester, og lyd bæres ganske godt inn til livmoren.

– Prøv hvordan det høres ut når du snakker med hånden foran munnen. Slik høres det ut for babyen der inne, forklarer Eino Partanen, forsker i nevropsykologi. Babyen kan oppfatte rytmen i både språk og musikk. Når vi først lærer en lyd, og den blir repetert mange nok ganger, danner vi oss et minne om den. Minnet aktiveres når lyden høres igjen senere.

baby-i-magen
Prøv hvordan det høres ut når du snakker med hånden foran munnen. Slik høres det ut for babyen der inne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Les også: Høytlesing knytter tette bånd

 

Egen studie med tøyseord

Partanen og forskningsgruppen hans ba gravide kvinner spille av et lydopptak flere ganger i uken i løpet av siste trimester i svangerskapet. Opptaket inneholdt et tøyseord, «tatata», som ble gjentatt hyppig i ulikt tonefall og også blandet med musikk.

Da barna ble født, hadde de hørt «tatata» i snitt 25 000 ganger. Når de ble testet som nyfødte, gjenkjente de helt tydelig ordet, mens barna i kontrollgruppen ikke viste tegn på gjenkjennelse. Jo flere ganger ordet var spilt av, jo tydeligere viste hjernemålingene at barna kjente det igjen.

bilde_baby øre
Små ører er sensitive for lyd – også i livmoren. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Ikke alt skal prøves hjemme . . .

Men bare fordi det er bevist at babyer KAN lære ord i magen, betyr det ikke at å spille av ord, lyder og musikk vil hjelpe barnet over tid. Partanen understreker at studien ikke beviser at stimulering utover normale lyder fra hverdagslivet gir noen langsiktig læregevinst for barnet. Trolig kan det å spille av høy lyd med høytalere nær magen kanskje tvert imot overstimulere fosterets ører og den raskt voksende hjernen. For mye og sterk lyd kan forstyrre lyttemekanismene og fosterets søvnsyklus.

Så vil du at barnet ditt skal huske spesielle ord eller sanger – gjenta hyppig med liten bris i stemmen – blås ikke opp til orkan.

 

 

 

Les også: Syng, syng, syng!

 

Kilde: www.sciencemag.org/news