Barns sosiale utvikling

Alle foreldre ønsker at barna deres skal bli lykkelige og trygge på seg selv. At barna en dag, fulle av selvtillit, skal våge å slippe taket og finne sin egen plass i samfunnet. Hvis barna vokser opp i et miljø som er preget av varme og trygghet, vil de være godt rustet til å takle nye situasjoner som måtte dukke opp.

Medfødte sosiale ferdigheter
Like etter fødselen begynner barnet, ved hjelp av sansene, å oppfatte verden omkring seg.

Når du løfter barnet opp, koser og leker med det, lærer barnet deg å kjenne, og du blir kjent med barnet. Det vesle barnet søker aktivt kontakt med omverdenen. Ved å møte barnets behov konsekvent og kjærlig legges grunnlaget for et godt forhold mellom barn og foreldre, et forhold som bygges på samspill.

Selvoppfatning
Barnets oppfatning av seg selv skapes i samspillet med de voksne. Når du svarer på barnets signaler og behov, viser du barnet at det er et eget individ, en du respekterer og synes er betydningsfull. Foreldrene utgjør barnets faste holdepunkter i tilværelsen. Barnet lærer ved å imitere voksne og eldre barn. Derfor er det viktig å være gode eksempler. Egenskaper som samvittighet og moral er ikke noe en er født med.
sosial-utvikling_210Selvstendighet
Faste rutiner gir små barn trygghet. Hvis det er orden og rutine i hverdagen, vet barnet hva det kan forvente, og usikkerhet og frykt reduseres.
Den vesle babyen smiler og ler til alle som prater til den, men ved 6-månedersalderen begynner barnet å vise mistenksomhet og iblant redsel overfor fremmede. Barnet må gjerne ha foreldrene trygt ved siden av seg for å våge å nærme seg en fremmed. Etter hvert kommer barnet over denne frykten og vil oppdage at det kan være morsomt å omgås andre mennesker.
Ved 7-8 månedersalderen har mange barn en periode der de er redde for atskillelse. Barnet gråter når du går – det forstår ikke at du snart vil komme tilbake. Prøv å unngå lange og unødige atskillelser i denne perioden.
Når barnet kan krype og/eller gå, vil det gjerne dra på små «oppdagelsesturer» på egen hånd – men må ikke slippes av syne. Gleden over å oppdage nye ting er stor, og barnet våger seg snart lenger og lenger bort fra foreldrene. Foreldrene blir nå en trygg base barnet kan komme tilbake til for påfyll av kjærlighet og trygghet.
Nå begynner barnet også å oppdage at det har egen vilje. Barnet vil stadig teste selvstendighet og grenser. Prøv å sette klare og fornuftige grenser for barnet, og vær konsekvent. Ta samtidig hensyn til barnets ulike utviklingsstadier.
Når barnet kommer i trassalderen, kan det være nyttig å tenke på at også den er en del av barnets utviklingsprosess og ikke et tegn på dårlig oppdragelse. Det er viktig at vi aktivt viser barnet kjærlighet og lar også barnet få vise sine følelser.
Fellesskap
Jo eldre barnet blir, jo tydeligere trer personligheten frem. Barnet finner snart sin selvskrevne plass i familien og deltar i det meste med liv og lyst. Det er viktig at barnet får ta en del i familiens hverdagssysler. Oppmuntre barnet og ros det når det vil «hjelpe til». Det styrker barnets selvfølelse, og barnet lærer at det er morsomt å gjøre ting sammen. Det er ofte gjennom tilsynelatende uvesentlige hverdagssituasjoner at barnet lærer seg hvordan det skal forholde seg til omverdenen.