Høytlesing forbereder barnet til skolen

Svært mye av læringen det første skoleåret skjer gjennom å lytte til det læreren sier og forteller. Barnets evne til å lytte og forstå det som blir sagt er derfor helt avgjørende på vegen til å selv lære å lese og skrive. Høytlesing hjemme er verdifull førskoletrening. Du er ditt barns viktigste lærer de første årene av barnets liv.

Førskoleferdigheter:
Når du etablerer en givende, daglig leserutine fra barnet er bitte lite, hjelper du barnet til å etablere viktige førskoleferdigheter:

  • Barnet lærer å konsentrere seg om noe dere har felles fokus på.
  • Barnet lærer å lytte.
  • Barnet øker oppmerksomhetsevnen sin.
  • Barnet utvikler et større ordforråd som gjør at det klarer å forstå informasjon som blir gitt – og selv uttrykke seg.

Førleseferdigheter:
Gjennom å bli lest høyt for vil barnet utvikle viktige før-lese-ferdigheter som å:

  • vite hvordan bruke en bok
  • bla om sider
  • bli kjent med hvordan ord og tekster er bygget opp
  • skape assosiasjoner mellom ord
  • lytte til oppmerksomt
  • kunne forstå og forutse hva som skal skje videre i  historien