Les tidlig

Tiden FØR barnet selv kan snakke, er den viktigste for språkutviklingen. Forskning viser at hvor gammelt barnet er når du starter å lese med det, betyr mye for senere språkferdigheter.

  • Flere ord: I de to første leveårene vokser hjernens språksenter mye, og barnet er ekstra mottagelig for å utvikle språket. Gjennom å bli lest med tidlig i livet, får barnet ditt rett og slett høre flere ord, både gjennom teksten og samtaler inspirert av bøkene.
  • Flere samtaler: Du snakker mer med barnet når dere leser bøker. Bøkene introduserer langt flere ord, andre tema og situasjoner enn de fleste prater om i dagligtale. Bøker er ideelle samtalestartere.
  • Sjeldne ord: Til og med babybøker inneholder flere sjeldne ord enn vi selv bruker til daglig. Ved å bli introdusert for disse ordene i ung alder og høre dem gjentatte ganger vil vokabularet etter hvert inkludere disse også.
  • Knytte nære bånd: Nyfødte barn elsker å høre foreldrenes stemmer. Gjennom å prate med babyen, synge og lese for ham, kan også far få en svært nær relasjon til barnet.