Barn og mor leser

10 grunner til hvorfor lesing er så viktig

Eksperter anbefaler at foreldre begynner å lese høyt for barna allerede fra fødselen. Det kan virke fremmed, men tro oss; det er så himla viktig!

Et sterkere forhold til deg

Etter hvert som barnet ditt vokser, blir det travlere og travlere. Opp å stå, så gå, så løpe – det er jo så mye å utforske! En lesestund på fanget lar dere begge roe ned i en travel hverdag, . Og gir dere litt av den nærheten dere hadde da barnet var baby. Det knytter dere tettere sammen.

Grunnlag for læring

En av de grunnleggende fordelene ved å lese for barn, er en generell høyere evne til å lære. Utallige studier viser at barn som er blitt lest for, kan mange flere ord, og har bedre utgangspunkt for å mestre skolen, enn barn som aldri er blitt lest for. Og hvordan skal et barn som sliter med å sette sammen bokstaver og ord, forstå matte, naturfag og andre fag?

Les mer: 7 mattetips til deg og barnet ditt!

Grunnleggende snakkeferdigheter

Allerede på babystadiet legges det et viktig grunnlag for språket. Ved å høre deg lese eventyret om Rødhette og rare dyrelyder, lærer barnet å gjenkjenne ordlyder som former et språk. En viktig (og morsom) aktivitet er å la barnet lese selv, med babling og ugjenkjennelige ord – som etter hvert blir til gjenkjennelige ord.

Å kunne lese en bok

Barn vet ikke automatisk at boka leses fra venstre mot høyre, eller at man leser side for side. Essensielle ferdigheter som dette er en av fordelene ved at man blir lest for fra tidlig.

Bedre kommunikasjonsferdigheter

Barn som blir lest for, lærer seg å uttrykke følelsene sine, i tillegg til å relatere seg til andres. Ved å se hvordan karakterene i bøkene forholder seg til hverandre – og hvordan dere forholder dere til hverandre under lesestunden, utvikler barnet viktige kommunikasjonsferdigheter.

Språkmestring

Barn som har blitt lest for, viser bedre forståelse for det grunnleggende i språket vårt når de kommer i skolealder.

Logisk tankemåte

Et annet eksempel på viktigheten av å lese for barn er evnen barna utvikler til å forstå abstrakte begreper, bruke logikk i ulike scenarioer og å kunne bruke god dømmekraft. Når barnet begynner å relatere det som skjer i bøkene til sitt eget liv – ja, da blir bøkene ekstra morsomme!

Takle nye situasjoner

Nye situasjoner kan være vanskelige for små barn. Det kan være alt fra å sove på eget rom, begynne i barnehage eller på skolen. Å lese bøker med samme tematikk – og for barna å se at følelser de sitter med er vanlige å ha – kan være en ypperlig måte å ufarliggjøre noe barnet kan synes er vanskelig.

Les mer: Herlige sangbøker

Forbedret konsentrasjon

Små barn kan virke ganske utålmodige og ukonsentrerte under lesestunden, men de vil lære seg å sitte i ro for å få høre ferdig historien – det gjelder bare å være tålmodig. Sammen med økt leseforståelse kommer disiplin, hjernestimulering, konsentrasjon og bedre hukommelse – og alt dette vil selvsagt være viktig for barnet når det begynner på skolen.

Viten om at lesing er gøy!

Barn som er vant til bøker, lærer at det er kos og ikke et ork. Barn som er oppvokst med bøker, har større sjanse for å velge bøker fremfor tv-spill, nettbrett og andre digitale dibbedutter.