Hvordan lese for barn som er 10 måneder?

Hvis du har klart å få på plass en rutine med daglig lesestund, vil barnet nå kunne konsentrere seg bedre mens det sitter på fanget, og bla om sidene – og derigjennom vil ordlæringen styrkes. Hvis du ikke har klart å få en rutine på plass ennå er det noen tips her for hvordan fange barnets oppmerksomhet.

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN

  • Barnet vil kunne uttale mange flere lyder og pludre mens du leser for henne. Det er viktig at du fortsetter å gi respons på hennes innspill. Stopp og lytt til det hun sier, og forsterk det – det vil oppmuntre henne til å forholde seg til deg og snakke mer til deg. Hold øyekontakt når dere ikke konsentrerer dere om bildene i boken.
  • Barn kan huske ord og uttrykk som blir gjentatt ofte.
  • Barnet kan mange flere ord på dette stadiet enn hun klarer å si. Hvis du spør hvor gjenstander er i rommet, vil barnet raskt kunne peke på dem, trolig før hun klarer å uttale dem.

HVORDAN ENGASJERE BARNET

  • Barn elsker å vinke «morna» og «klappe søte» når dere leser bøker.
  • Det er også gøy å bla om sidene og peke på gjenstandene i boken.
  • Det er morsomt å lese favorittbøkene om og om igjen.
  • Det er også morsomt å eksperimentere med NEI – dramatiser ved å riste på hodet mens du sier eller leser «nei – hunden ligger ikke under puten». Snart vil også barnet riste på hodet til «nei».