Hvordan lese med barn som er 11 måneder?

Lydene barnet lager blir mer bevisste, og snart vil hun uttale lyder som betyr det samme fra gang til gang. Personer og gjenstander vil forbindes med ord og navn. Du vil sikkert se at hun kan være mer oppmerksom på ansiktsuttrykkene dine. Ved å se på deg skjønner hun om det som skjer er farlig, nytt, spennende eller gledelig. Barnet får stadig større utbytte av bøker med tekst nå som det kan peke på bilder i bøkene og forstår noen av ordene. Bøker blir dermed enda mer givende, både for barnet og den voksne.

Hvordan styrke språkutviklingen

 • Barnet forstå nå i gjennomsnitt circa femti ord, selv om barnet ennå ikke har lært å snakke. Noen barn sier allerede sine første tydelige ord.
 • Hvis barnet liker å bevege seg omkring mens du leser, fortsetter du bare å lese og lage uttrykksfulle lyder – barnet vil ønske å komme tilbake og se på sidene sammen med deg.
 • Still spørsmål mens du leser, og la barnet pludre tilbake eller peke på illustrasjonene. Husk å gi positiv respons til barnet.
 • Det er fint om du kan flette inn dine egne ord når du leser. Tilpass teksten til barnet, og bruk foreldrespråkstemmen din der du varierer både tonefall og lydstyrke for å holde på barnets oppmerksomhet. Noen barn liker å høre hele historier, mens andre har favorittsider og liker å hoppe frem og tilbake i teksten mer tilfeldig.
 • Du kan også spørre hva barnet tror kommer til å skje videre i historien.
 • Hjelp barnet å lære nye ord ved å spørre «hva er det?», og gi ham eller henne litt tid til å svare før du bekrefter med å si «ja, det er det, det er en bil!» Dette er også en morsom tilnærming for å finne ut hvor mange ord barnet faktisk forstår i denne alderen. En god bildebok er fin måte å hjelpe barn å lære nye ord på, og på den måten kan du også avdekke hvor mye de vet, ved å spørre hvor de ulike gjenstandene er.
 • Barnet lærer å peke på nese, munn, ører osv. når spurt – og bøker som viser ansikter og kropp er fine å bruke.
 • Det kan være lurt å lese minst én side i boken før du begynner å snakke om illustrasjonene.

 

Hvordan engasjere barnet

 • Barn liker også å ta aktivt del med å åpne luker og bruke de interaktive elementene i bøkene, men foreløpig klarer de ikke å styre kreftene sine.Dette er ikke så enkelt, og du må gjerne prøve deg frem med ulike metoder som lar barnet bla i sidene og åpne lukene og ta del i opplevelsen uten å ødelegge bøkene. Bli ikke sint om deler av boken skulle bli ødelagt – vent heller med de interaktive bøkene til litt senere, eller godta at de kan bli ødelagt, og prøv å begrense skaden.
 • Hvis bøkene ikke har luker, kan du også leke «titt-tei» med hendene: Hold hånden over en gjenstand og si «titt-tei» når du åpner den.
 • De fleste bøker tåler til en viss grad å bli utforsket med munnen, men ikke biting. Det er naturlig for barnet å utforske gjenstander ved å putte dem i munnen, det er slik de lærer om verden. Du kan enten la barnet gjøre det – bøkene inneholder ingen giftstoffer – eller du kan finne en bok som barnet kan tygge på mens du leser i en annen. Du kan også gi barnet en leke som han eller hun kan tygge på mens du leser.
 • Barnet elsker å snakke, synge, leke fingerleker og høre rim og regler. Hun liker også musikk og å bli danset rundt med.
 • Barnet blir stadig flinkere til å forutsi neste handling/aktivitet og vil gjerne kjenne igjen når det er på tide å bla i boken.
 • Barnet vil gjenta og forsterke handlinger som får positiv respons – ros derfor barnet mye når det engasjerer seg i boken og prater med deg.