Hvordan lese for 3-åringen?

Når barnet ditt blir en treåring vil du virkelig se effekten av alle før-leseferdighetene du har næret i løpet av disse årene. Det har skjedd mye med barnet fra det var to til det er en tre åring. Barnet er modnere, mer bevisst og rasjonelt. Språket har gått gjennom en stor utvikling i løpet av dette året og barnet har et større ordforråd og flere og flere ord brukes sammen.

Noen barn kan ha et vokabular på rundt 800-1000 ord, og kan bruke hele setninger med 4-5 ord, men der er fremdeles store individuelle forskjeller. Barnets språk er ofte preget av ordene”Hvorfor?” og ”Hvordan?”. Barnet har stor fantasi – og det kan komme opp med gode historier! Det har stor forestillingsevne og liker å leke rollespill om hva det skal bli når det blir stort. Barnet er antagelig mye flinkere enn deg til å lære utenat, og kan mange sanger, regler, rim og gåter. Det liker å finne opp tulle ord som rimer på hverandre.

Hvordan styrke språkutviklingen?

Det er fint å oppmuntre barnet til å se etter muligheter for å lese i løpet av dagen. Gjør barnet oppmerksom på gjenkjennelige ord og setninger på pakninger av frokostblandinger, gateskilt, plakater og butikkskilt. Det er selvfølgelig også fint å gjøre dette når dere leser bøker sammen. Det hjelper barnet å forstå at bokstaver er knyttet sammen til det talte ord – en viktig førleseferdighet.

Hva skjer etterpå?

I tillegg til å dele oppfatningen sin om handlingen i boken så begynner barn i denne alderen å utvikle evnen sin til å forutse handlinger basert på det som har skjedd tidligere. Du kan gjerne hjelpe barnet å utvikle denne ferdigheten ved å stoppe ofte i løpet av en historie og spør barnet hva det tror vil skje etterpå.

Fortell historier til hverandre. La også barnet få lese boken til deg, eller til lillesøster/bror.

La barnet også få lage sine egne historier – det styrker språkutviklingen.

Syng sanger! Dette vil hjelpe barnet å lære nye ord.

Still barnet ditt spørsmål

Det hjelper henne å forstå hvordan ting henger sammen. Spør henne hvorfor hun tror himmelen er blå eller fuglene synger. Det er ikke om svaret er riktig som er viktig – men slike spørsmål får henne til å tenke og hjelper henne å lære å uttrykke seg.

Barn trenger mange muligheter til å praktisere språket. Det krever tålmodighet av deg! Du må kanskje svare på samme spørsmål og lese de samme bøkene og leke de samme lekene, om og om igjen. Barn lærer ved å repetere.

Hvordan engasjere barnet?

Mens dere leser er det fint å stille barnet spørsmål som hjelper henne å uttrykke sine tanker og følelser. Det er ikke så viktig om det er dirkete relatert til historien i boken. Velg en bok som passer til barnets humør. Hvis barnet er oppspilt, kan det være lurt å velge en bok som oppfordrer til bevegelse eller fysisk deltakelse, som for eksempel en bok med luker eller bevegelige deler.

Hent frem skuespilleren i deg selv og bruk forskjellige stemmer for hver rollefigur. Øyne og øyenbryn fungerer godt som “rekvisita”, bruk dem til å vise overraskelse, sjokk, humor og spenning. Pass på at dere har øyenkontakt med jevne mellomrom, for eksempel for å illustrere at noe er ekstra spennende eller dramatisk. Slik bidrar du til å holde barnets oppmerksomhet.

La barnet bli inspirert av illustrasjoner i bøkene og tegn og fagelegg sammen. La barnet få leke med fargestifter, maling, og kritt og heng bildene opp på veggen. Det bygger barnets selvtillit.