Hvordan lese med 5-åringen?

5-åringen er både kreativ og detaljorientert. Han kan både lage egne historier og gjenfortelle i detalj historier han har hørt fortalt. Vokabularet er stort – ca 2000 ord eller fler.  Fortsett å lese for barnet hver dag, med innlevelse. Ingen av oss liker å se en film med dårlige skuespillere som ikke klarer å levere linjene på en troverdig måte. Prøv å gjøre lesestunden spennende for barnet også!  Lytt til lydbøker og legg merke til hvordan fortelleren leser for å fenge lytteren:

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN?

 • Historiefortelling er broen mellom språk og lesing (Hirsh-Pasek & Golinkoff 2003). Billedbøker er fine til å stimulere til historiefortelling.
 • Les både billedbøker, kaptiel bøker og fakta bøker. La barnet forstå forskjellen på historie- og eventyr bøker og faktabøker.
 • Hvis dere kommer over vanskelige ord kan du be barnet gjette hva det betyr fra sammenhengen det står i.
 • Fortsett å utvid samtalen med barnet når historien inspirerer til spørsmål eller refleksjoner og egne erfaringer.
 • Gi lesestunden også litt tid til slutt – til å reflektere over tanker, håp eller redsler som historien vekket.

HVORDAN ENGASJERE BARNET?

 • Når du leser for barnet legg til noen ‘hva om?’ spørsmål. Hvis du leser «De tre små griser» kan du spør «Hva om det var fire små griser?»
 • Les også kapitel bøker og spør barnet hva det tror kommer til å skje.
 • Den største feilen man kan gjøre er å lese en bok altfor fort – les litt saktere enn man vanligvis prater og legg følelser inn i lesingen. Det er vanskelig å få med følelsene dersom du leser for fort.
 • Legg vekt på komma – ved å legge inn en ekstra pause.
 • Overdriv der det er et utropstegn eller spørsmålstegn.
 • Hev eller senk stemmenivået ettersom teksten krever det – hvisk når det blir ekstra spennende og ta i et brøl dersom teksten krever det.
 • Barnet kan bli engasjert ved å forutsi hva som skjer videre i handlingen eller med karakterene.
 • Lat som om du er en profesjonell historieforteller og prøv å legge om tonefall og stemmebruk når du leser de forskjellige karakterene – ikke alltid så lett, men øvelse gjør mester! Det gjør også at historien blir lettere for barnet å forstå – spesielt hvis du leser kapitellbøker.
 • Diskuter og tegn bilder fra historien; karakterene, omgivelsene, handlingen osv.