Hvordan lese med 6-12-åringen?

Nå er det viktigere enn noen gang å holde på lesestundene, med minst en regelmessig en-til-en tid stund hver dag hvor det er naturlig å dele tanker og følelser om hva som skjer i barnets liv. Barnet ditt og du vil elske disse lesestundene i mange år fremover – hvor du i tillegg nærer barnets følelser og hjerne med ord og historier – og bidrar til at barnet blir både en bedre leser og lyttende student.

Når barnet begynner på skolen starter også barnets “mellom barndom” som varer frem til det blir tenåring. Barnets verden utvides fra familien og barnehagen til nye venner, lærere, trenere, barnevakter og andre – og alle har en påvirkning på barnets handlinger og opplevelser. Barna utvikler seg i forskjellig tempo, noen virker svært modne og andre ikke. Barnets naturlige nysgjerrighet og kunnskapstørst er svært aktiv og foreldre blir bedt om å svare på en mengde spørsmål av større viktighet – så som hvorfor noen mennesker behandles urettferdig og redsel for at noen kjære skal dø. Barnet mestrer mer selv; kan kle på seg, vaske seg, pusse tenner – og interaksjonen mellom barn og foreldre kan bli mindre – også fordi venner og andre mennesker tar mer tid og plass i barnets liv.

HVORDAN ENGASJERE BARNET?

 • Før du begynner å lese er det fint å introduser boken ved å se på coveret, hvem har skrevet den (kanskje du har litt informasjon om forfatteren fra Google?), hvem har illustrert den hvis det er noen illustrasjoner der, hva tror barnet boken handler om ut ifra cover og tittel.
 • Mens dere leser kan du stoppe noen ganger underveis og spør barnet hva det tror vil skje etterpå.
 • La også barnet få være ‘læreren’ din – da bruker de sin indre stemme – noe de elsker i denne alderen.
 • Ikke les lange, beskrivende avsnitt i boken – eller lange dialoger. Vent til barnets oppmerksomhetsevne er utviklet nok til å håndtere dem.
 • Husk å lese med innlevelse, ansiktsuttrykk, stemmebruk og det som ble beskrevet i hvordan lese til 5 åringen.
 • Hvis barnet ikke klarer å sitte stille, kan du la det få ha litt papir og tegnesaker mens du leser.

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN?

 • Av og til kan du svare på barnets spørsmål på noe i teksten ved å referere til et oppslagsverk eller internet. Dette utvider barnets kunnskaps base og hjelper det å lære hvordan søke etter informasjon.
 • For å oppmuntre til lesing kan du lage et oppslag på veggen i barnerommet med symboler eller tall på hvor mye har blitt lest.
 • Hvis barnet eier boken kan det kanskje få lov til å markere spesielle avsnitt eller ord med en stjerne eller et annet symbol i marginen.
 • Når barnet ønsker å lese for deg er det best at boken er for lett enn for vanskelig – det styrker barnets selvtillit.
 • Det er fint å oppmuntre eldre barn til å lese for yngre – av og til.

Mange av disse ideene er hentet fra Jim Trelease sin fantastiske bok «The Read Aloud Handbook» 2006