Lesing like viktig som vaksine?

Amerikanske foreldre som tar babyen med til legen for vaksinering,  vil fra nå av få følgende råd: Les for babyen din hver dag.

Lesestunden gir de små mange fordeler, den hjelper dem å bygge vokabularet og kommunikasjonsferdigheter som er kritiske for å lykkes på skolen, sier en representant for den amerikanske barnelegeforeningen AAP (American Academy of Pediatrics). Derfor ber foreningen nå alle legene om å anbefale daglig lesing.

Eksperter mener at hvor mye man blir lest for tidlig i livet gir en indikasjon på hvor godt barnet vil klare seg i barnehage- og skoleløpet – og dermed også senere i livet.

Kilde: Reuters