Slik blir barn bedre problemløsere

Barn lærer bedre når de selv må forklare hvordan ting henger sammen. Når barna må forklare, blir de oppmerksomme på det de ikke har forstått.

En gruppe 5-åringer ble satt til å løse et «mønster-mysterium». Hvert mysterium besto av en rekke med seks plastikk-insekt med en logisk rekkefølge. Barna ble spurt om hvilket dyr som burde komme etter det siste dyret i rekken. Etter at hvert barn hadde gitt et svar, ble de fortalt hva som var det riktige svaret. Deretter ble de bedt om å forklare hvorfor det var det riktige svaret. Sammenlignet med de barna som bare ble bedt om å si det korrekte svaret høyt, ble disse barna bedre problemløsere: De ble flinkere enn de andre barna til å løse lignende oppgaver etterpå (Bethany Rittle-Johnson 2008).

En annen studie av ungdomsskole-elever i USA viste at elever som ble instruert i å forklare seg selv hva de gjorde underveis i en matteoppgave, ble bedre rustet til å løse lignende matteproblemer enn elever som jobbet på vanlig måte (Wong et al 2002).

Forskerne tror at noe av grunnen til at barna lærer bedre når de må forklare læringen videre, ligger i at det tvinger dem til å forsøke å forstå det underliggende konseptet. Barna må også anstrenge seg mer for å forstå sammenhenger de ellers kunne hoppet over.  Å måtte forklare noe, gjør oss mer oppmerksomme på det vi ennå ikke har forstått. Derfor har ikke forklaringsteknikken samme effekt når barna allerede kan det de holder på med godt.

Kilde: http://www.parentingscience.com