Skru mobilen av og vær helt til stede!

Barnepsykolog Magne Raundalen retter krass kritikk mot foreldre som ser mer på telefonen enn på barna sine. Han foreslår «Tyven, tyven skal du hete, for du stjal min beste venn!» som ringetone på foreldres mobiltelefon.

Tekst: Kitt Sandvik og Kjersti Frackmann Strass
Foto: Shutterstock og Anne Lise Norheim

– Når mobilen reduserer samtaletid og oppmerksomt samspill med barnet mange ganger om dagen, stjeler foreldre IQ-poeng fra barnet. Språket er det viktigste verktøyet for byggingen av en intelligent hjerne. Språket er under konstant utvikling, og det utvikles ikke særlig av å høre foreldre snakke i mobilen, og aldeles ikke av at de taster på den, sier Raundalen til Adresseavisen.

mobil_400x267Blikk-kontakt er viktig

Lederen for helsestasjonene i Sola kommune utenfor Stavanger, Ebba Sommerfeldt, er også bekymret for at foreldres mobilbruk tar for mye oppmerksomhet vekk fra barna.

– Vi har opplevd at mor eller far har størst fokus på å ta bilde av at barnet får vaksine eller gjennomfører en hørsels- eller synstest, og deretter poste bildet på Facebook, mens barnet febrilsk prøver å få kontakt med dem, forteller Sommerfeldt.

Da minner de foreldrene på hvor viktig det er for barnet med ansikts- og blikk-kontakt.

– Det å få bekreftelse fra foreldrene gjennom ansikts- og blikk-kontakt er kjempeviktig for barnets trygghetsfølelse. Barnet kan ende opp med å ikke stole nok på seg selv, og det får ikke nok bekreftelse til at det veier opp. Når de så blir ungdommer, tror de at ingenting er godt nok, sier Sommerfeldt.


Små barn sitter mer på fanget

sitte-pa-fang_200Sommerfeldt opplever at familier i dag utsettes for mer støy, alt skal gå fort og de skal være flere steder og med på alt. Barna sitter mer på fanget og ser ut på verden, på andre. De blir sosialisert, men blir mer urolige fordi de ikke får den bekreftelsen de trenger gjennom direkte ansikts- og blikk-kontakt.

– Hvis foreldrene er online hele tiden, vil barna til slutt resignere. Man kan for eksempel se det på lekeplassen, der barnet sitter og leker med seg selv mens mor eller far holder på med telefonen.  Hvis barnet stadig vekk ikke får bekreftelser, blir det ofte enten et veldig stille barn eller et veldig urolig barn.

Bruk fornuft!

Sommerfeldts råd er å legge mobilen bort mens barnet er våkent. Hun understreker at moderne teknologi også kan brukes fornuftig, men hun ønsker en bedre balanse. Hvis en av foreldrene er mye ute og reiser, synes hun det er fint at de kan bruke Skype slik at barnet kan se dem når de prater sammen.

For mange er det blitt viktigere å være på «nett», enn å koble ut og være nær. Vi voksne kan si fra dersom vi ikke liker at noen sitter for mye med mobilen. Barn kan ikke si fra på samme måte. De er lojale overfor foreldrene, men kan bli både sjalu og sint på det som konkurrerer med mors eller fars oppmerksomhet.

Organisasjonen Barnevakten gir råd om barn og medier og har utarbeidet denne anbefalingen:

10 MOBILVETTRÅD TIL FORELDRE

 Vær oppmerksom når du bruker mobilen. Ta hensyn til at tiden sammen med barna er begrenset.

  Sett rammer for barnas bruk av Internett, spill, TV og film.

  La mobilen bli liggende i bilen når du henter i barnehage og på skole.

  Gjør avtaler som gir barn og unge mediefrie «pusterom», for eksempel før de legger seg.

  Bruk aldri mobilen når du er «publikum» til barnas aktiviteter.

  Vær bevisst på hvor barnets mobil ligger etter leggetid, og pass på at barn og unge ikke blir vekket av meldinger.

  Vern om felles måltider.

   Delta i barn og unges medieaktiviteter.

   Vent med nettoppdateringer og nyhetene på TV til de minste har lagt seg.

   Husk at du er en rollemodell for barna dine, og at de lærer av dine vaner og uvaner.

Lesing gir barnet din fulle oppmerksomhet

anerkjennende-ordHvis mobilen stjeler tid og mulighet til god språkutvikling, hva gir da kvalitetstid og godt språk? Vi i Goboken mener selvfølgelig at lesing er svaret. Når du leser en bok sammen med barnet ditt, er du helt til stede, og dere går inn i et felles univers. Å gi barnet din fulle oppmerksomhet i lesestunden er lykke for dere begge, og proppet med kvalitet.

– Mange er flinke til å lese høyt for barnet – det er kjempekjekt! I familier der barn får lov til å være mye på nettet og det er lite bøker i miljøet, er språkutviklingen veldig dårlig. Samtalen og gjentagelsen som man får gjennom å lese bøker, er da ikke tilstede. Barna passiviseres når de sitter på Internett eller med spill. Det kan være enklere for foreldrene, barna er engasjert i noe og lager ikke bråk, men dette legger en stor brems på språkutviklingen, sier Sommerfeldt.

Hun oppfordrer foreldrene til å bruke tid på godnattstunden. Lese litt og ha et lite ritual, der en sitter på sengekanten og avrunder dagen med en drøs og gir barnet bekreftelser på at det er elsket. Da vil barnet tåle mer når det skal stå på egne ben en dag.

Kosen, samværet, samspillet, læringen som skjer under en lesestund – er alle på plussiden i samværet med barnet ditt. Når barnet kroer seg i armkroken, på fanget ditt, kjenner varmen fra kroppen din, duften av deg – med lyden av stemmen din tett på og en herlig bok å titte i – da kjenner barnet seg trygt og elsket. Og språkbonusen ved å bli lest for, varer livet ut.

Kilder: Adresseavisa.no, Barnevakten.no, Familieverden.no, Goboken.no