Hvordan lese for barn som er 2 måneder?

Når barnet er rundt to–tre måneder blir det mer dialog mellom deg og barnet – dere snakker etter tur, både med ord og kroppsspråk. Dette gir barnet en følelse av å bli lyttet til, delta aktivt og få respons. Denne intime dialogen er med på å knytte bånd mellom dere. Bøker er ideelle utgangspunkt for slike … Lese flere Hvordan lese for barn som er 2 måneder?

Hvordan lese for barn som er 3 måneder?

Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det “snakker” til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det “snakker” til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.

Hvordan lese for barn som er 4 måneder?

Barnet vil bli mer og mer aktivt og pludre og “snakke” tilbake til deg. Samtalene “frem og tilbake” der dere snakker etter tur, vil bli en stadig større del av dialogen – og vil varme deg om hjertet. Barnet vil særlig reagere på deg med å “snakke” når dere har øyekontakt. HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN Nå … Lese flere Hvordan lese for barn som er 4 måneder?

Hvordan lese for barn som er 5 måneder?

Nå vil du og barnet bli stadig nærmere knyttet til hverandre. Dere ser på hverandre, og det oppstår en kjærlig og nær kontakt gjennom handlinger, ord og pludring. Svar på barnets henvendelser, enten du påkalles med latter eller gråt! Interessen for verden rundt er økende, og det er viktig at du er der og støtter – … Lese flere Hvordan lese for barn som er 5 måneder?