Du kan ikke sitte på fanget til en Ipad

Lesestunden er truet! I løpet av de 10 siste  årene er antallet foreldre som leser for barna sine, halvert! Tidsklemme og teknologi skal være blant de største truslene. Et stadig bredere underholdningstilbud på nettbrett og datamaskiner gjør ungene selvdrevne og frigir tid for slitne foreldre. Vel og bra. Jeg er ikke en teknologiskeptiker. Tvert imot er jeg mer enn begeistret for de mulighetene for læring og opplevelse datateknologien bringer med seg. At apper og spill overtar noe av tiden som før er blitt brukt til høytlesning, er naturlig og uunngåelig. Dessuten kan nettbrettet også lese for barnet og samtidig vise illustrasjoner, bilder og interaktive elementer. Ja, e-boka gjør det mulig for barn å bli kjent med drøssevis av bøker uten å være avhengige av foreldrenes deltagelse.

Det er imidlertid enkelte ting e-bøker og spill på nettbrett foreløpig ikke er i stand til, og noen av disse bør alle småbarnsforeldre være klar over:

•    Du kan ikke sitte på fanget til et nettbrett. Det kan oppnå en viss temperatur, men kan aldri erstatte kroppsvarmen til mamma.

•    Nettbrettet ler ikke sammen med barnet når noe er morsomt. Det kan muligens gi respons i form av latterlyd, men det rister ikke slik det gjør når man sitter på et leende fang.

•    Nettbrettet svarer ikke når barnet lurer på hvorfor jenta på bildet er lei seg. Det kan muligens gi svar på ting, men aldri på det som står mellom linjene i boka, eller på det som oppstår i det underlige rommet mellom bildene i boka og barnets fantasi.

•    Nettbrettet legger ikke merke til barnets opplevelse av boka, og kan ikke komme med bekreftende kommentarer som «Ja, var ikke det rart!» eller «Ja, nå er det litt skummelt …».

•    Nettbrettet kan ikke gjenfortelle innholdet på en bokside med et språk som barnet forstår, og legger heller ikke merke til om det var noe barnet ikke forstod.

•    Nettbrettet kan aldri bli kjent med barnet ditt og vil aldri tilpasse lesetempo og fortellerstemme etter barnets lynne og humør. Du kan få e-bøker opplest av superprofesjonelle skuespillere som knuser pappa i både innlevelsesevne og stemmebruk, men de vil aldri kunne erstatte pappas stemme og nærvær.

Lesestunden utruster barnet ditt med livsnødvendig kompetanse til bruk i møte med mennesker, tanker, følelser, tekster og bilder. Den gir barnet trygghet, større og rikere ordforråd og styrker konsentrasjonsevnen. Nettbrettet er et fint supplement, men barn trenger først og fremst bøker og myke, trygge fang.