Høytlesning utvikler hjernen

Å bli lest for som liten har en merkbar og målbar effekt på hvordan barnets hjerne bearbeider historier og forbedrer språkforståelsen, sier amerikanske forskere i en pressemelding.

Det er altså ikke bare for kosens og trygghetens skyld at det er verdifullt å lese for de små. Hjernen blir også utviklet. Forskerne i studien studerte barn i alderen tre til fem år. De stilte flere spørsmål rundt lesevaner og samhandling med foreldre og barn. Deretter gikk barna gjennom en hjerneskanning, som målte hjerneaktiviteten deres mens de hørte på historier som passet til alderen.

Forskerne så en klar sammenheng mellom høytlesing og aktivitet i hjerneområdene knyttet til språkutvikling. Skanningen viste at barn som ble lest mye for, hadde en annen aktivitet i hjernen enn barna som ikke ble lest for hjemme.

Spesielt stor var aktiviteten i hjerneområdene der man danner seg bilder. At barna kan se for seg historien, forbereder dem bedre til utvikling av egne leseferdigheter, konkluderte forskerne. Denne evnen blir ekstra viktig når barna går over til mer tekstbaserte bøker, hvor de må danne seg egne bilder for å forstå handlingen.

Kilde: Forskning.no