Lek med språket!

Noe av det beste du kan gjøre for å øke barnets ordforråd og å styrke språket, er å sørge for at barnet hører språket brukt riktig, at språk er lystbetont og at læringen skjer gjennom lek. Mye av språklæringen skjer når dere snakker sammen. Også konkrete leker kan hjelpe språkutviklingen. Dessuten er det  jo gøy. Både for voksne og barn!

Les!
Les bøker med enkle historier og snakk med barnet om det som skjedde i historien etterpå. Hjelp barnet med å gjenfortelle historien. Fortelle hva du liker best med boka, og få barnet til å fortelle hva hun eller han liker best. Bruk gjerne pekefingeren til å følge teksten i boken fra venstre mot høyre. Da skjønner barnet lettere både leseretning og sammenhengen mellom bokstavene på papiret og ordene det hører.

Billedlotto
Spillet er morsomt i seg selv og kan brukes på ulike måter ut fra barnets alder. Men du kan også bruke bildene til andre ting, for eksempel til å sortere ting i ulike kategorier. Barnet kan peke på hva som ikke hører hjemme hvor.

OppdagelsesturOppdagelsesferd
Gå på en oppdagelsestur i huset eller ute. Snakk om hva dere ser, dikt sanger, sett navn på nye oppdagelser som ulike typer blomster, trær, biler eller forklar hvordan årstidene henger sammen.

ABC_ann_768x150

Morsomme rim, regler og tungevridere
Slike vers gir både god språktrening og trening av snakketøyet og lattermusklene. ”Akka bakka bonka rakka etla metla sjong dong filifjong, issa bissa topp, stopp.” er ett eksempel.

Lek-med-spraketSe på bilder sammen
Enten dere har bildene i album, i ramme eller på skjerm elsker barn å se på bilder av seg selv og dem de kjenner. Snakk om hvem de er, hva de gjør nå, fortell historien rundt hvorfor bildet ble tatt, og inviter barnet til å dele sine minner.

Lytt til barnet
Det er ikke alltid foreldre helt forstår hva barnet prøver å si. Gjenta gjerne med egne ord for å høre om det stemmer overens. Barn har behov for å bli verdsatt og forstått, og ved å engasjere deg i hva det ønsker å si deg viser du at det barnet sier er viktig. La alltid barnet snakke ferdig før du eventuelt korrigerer. Da er det beste å gjenta med riktige ord, ikke påpeke at barnet sa feil.

Oppmuntre til dialog
Helt fra fødselen av lærer barn å svare på det foreldrene sier. Dette er ikke mindre viktig etter hvert som barnet blir eldre. Legg inn gode pustepauser i det du forteller barnet, slik at det kan få mulighet til å komme med sine spørsmål eller betraktninger.

Lek rollelek
Kle dere ut, lek med dukker og bamser, lag lekemat, inviter til bamsepiknik i hagen eller lag bursdagsselskap for dukken. Dette er både morsom lek og god trening i sosial kommunikasjon.

Tegn en historietegne
Tegning er også språk. Og hvis du lytter og observerer men barnet tegner, oppdager du gjerne at barnet både snakker og synger mens det tegner. Oppmuntre barnet til å fortelle hva det tegner. Du får kanskje en hel historie – eller flere. For ofte blir tegningen og historien til parallelt.

Motsetninger i praksis
Forskjellen på høy og lav, lite og mye, høyre og venstre, opp og ned blir mye enklere å forstå hvis det blir illustrert i praksis. Her er det et hav av muligheter!

Nye ord og tulleord
Finn på morsomme tulleord sammen. Det stimulerer både språkforståelse, uttale og fantasi. Å si ”superduperintergalaktiskromrakett” kan for eksempel både være lærerikt og morsomt å si.

Følg barnets instrukser
La barnet være regissør for en stund. Det barnet sier du skal gjøre, gjør du. Be om konkret og utfyllende beskrivelse av oppgavene.

Klipp og lim
Klipp ut bilder fra gamle blader og lag morsomme illustrasjoner. Snakk om hva som er rart eller feil.

”Jeg ser”
Denne leken er morsom både hjemme, på tur og i bilen. ”Jeg ser noe rundt på veggen som forteller hvor mye tiden er”, for eksempel.

Skriv ned historiene
Når barn forteller små historier, kan det være morsomt å skrive dem ned samtidig som barnet forteller. Da forstår barnet lettere sammenhengen mellom muntlig og skriftlig språk.

Lag handlelapp
Ta barnet med i planlegging av innkjøp. Er det noe barnet kommer på at vi trenger? Hvilken frukt må vi huske å handle inn?

Kilder: Les! (Sandviks AS), nhi.no, klikk.no, Universitetet i Oslo (Kari-Anne B. Næss, Logoped MNLL/Master i spes.ped/ Doktorgradsstipendiat)