Skrik, gråt, utbrott – och förlåt

En ny liten favoritkaraktär har tagit plats på Gobokenredaktionen – Åsktrollet! En fantastiskt fin bok från Aprilkind om  ett litet troll som bor med sina vänner «strax utanför skogen, några steg rakt fram, ett steg till vänster och två steg till höger ..» Han har det fint där han bor. Hans vänner bor precis intill och tillsammans har de så roligt tillsammans. Men så går något på tok och det lilla trollet förvandlas till ett riktigt åsktroll! 

Åsktrollet

Åsktrollet vet precis vad han ska göra om dagarna och även hur han ska göra. Men det blir inte alltid som han tänkt sig … Känslorna bubblar upp fort – och kommer ut som skrik, ilska och utbrott. Kojan rasar, en sten ligger i vägen och hela dagen är FÖRSTÖRD! Han skriker och gapar och skrämmer alla. Han kan inte sluta morra och ryta ens på kvällen när alla ska sova. Till slut får hans vänner nog och går iväg för att leka någon annanstans. «Nu räcker det!» «Nu får det vara nog!» säger de när de går. Kvar står Åsktrollet och skriker, stampar och brölar!

Vi känner alla ett åsktroll – och alla kan vi ha ett åsktroll i oss ibland

Men vilka är egentligen åsktrollen? Oftast barn i olika åldrar. Barn som kan ha svårt för att se nyanser, som har svårt att skilja ut olika känslor, som inte har en utvecklad impulskontroll och som ofta pendlar mellan olika känslostadier med ljusets hastighet. Ena sekunden är allting ljust, soligt och glatt för att i nästa sekund bli nattsvart och fyllt av omöjligheter!

Många åsktroll kan ha svårt för att hantera förändringar och då blir ilskeutbrotten ett faktum. Åsktrollen blir också både osäkra och ängsliga när saker och ting inte blir så som de tänkt sig, vilket också visar sig som ren ilska. Det kan också handla om att man inte förstår regler eller det sociala samspelet och blir osäker och förvirrad – vilket kommer ut som ilska. Sådant är ju ofta inte helt tydligt och många barn behöver lära sig de sociala koderna.

Många känslor som virvlar runt, runt

Åsktroll är alltså ofta känsliga barn med många känslor som de har väldigt svårt att hålla styr på. Det handlar inte om «trotsåldern» eller om dålig uppfostran. Åsktroll har alla känslor utanpå kroppen och full kaos inuti. Känslor som exploderar ut som åska! Men många gånger kan det också vara en riktig ledsenhet, en sorg eller bara en känsla av att ständigt vara missförstådd som ligger bakom. Åsktroll tycker att det är svårt, ibland helt omöjligt, att sortera känslorna. Det är svart eller vitt, glad eller jättearg. Även om man innerst inne är ledsen och kanske till och med rädd så kommer allt ut som ilska, skrik och hårda ord.

Oftast är det ingen idé att försöka prata med åsktroll under tiden de har ett utbrott. Då är det bäst att bara hålla sig lugn och försöka ha en lugnande inverkan föra att inte förstärka utbrottet.  Det är viktigt att förstå att känslor måste få komma ut, att man inte ska hålla allt inom sig. Det är självklart väldigt jobbigt för åsktrollsbarnet att alla känsloutbrott kommer ut som ilska. Prata med barnet om att det är är viktigt att  man faktiskt lär sig att visa den riktiga känslan. Ännu bättre är det om man kan sätta ord på känslorna. Det kan vara svårt för små barn, men då kan man som förälder gå in och försöka bekräfta känslan. «Jag ser att du egentligen är ledsen nu.» «Jag förstår att du blev besviken.» «Det är klart att du blir arg när kojan rasar, men vi kan försöka bygga upp den igen tillsammans.»

Men det kan också vara bra att prata med sitt åsktrollsbarn om att när man blir arg, riktigt arg, på andra är det lätt att man säger eller gör riktigt dumma saker. Det är då bra att ta ett ordentligt prat om vad som egentligen hände och framförallt hur man ska göra nästa gång, så slipper man göra andra ledsna. Det går aldrig att gå tillbaka och göra om en situation, men det går alltid att lära sig hur man ska göra i framtiden. Det gäller både barn och vuxna.

Konsten att säga – eller göra – förlåt

Men åsktroll vill egentligen inte alls vara arga och skrika. Det gör aldrig saken bättre. Tvärtom, när allting lugnat sig kommer det förfärligt dåliga samvetet fram och formligen väller över Åsktrollet. Vad hände? Hur ska han kunna göra allt bra igen? Räcker det att säga förlåt? (Förlåt är ett av Åsktrollens mest använda ord.) Det lilla åsktrollshjärtat bultar hårt i bröstet. Det är så svårt att hålla inne på humöret, men ännu svårare att hantera alla känslorna som kommer efteråt. Ånger, sorg, känslan av att ha gjort någon annan illa med alla sina arga ord och skrik. Så viktigt det är då med ett förlåt. Ibland är det svårt med det där lilla ordet. Då kan man göra förlåt, genom att göra fina saker, kramas, visa att man vill väl. Eller gör man som Åsktrollet: Man skriver en lapp och ger sina vänner. Förlåt! Ett så fint ord. Självklart förlåter alla vännerna och alla leker tillsammans hela dagen tills solen går ner.

I Stephan Prickens detaljrika illustrationer finns en massa att upptäcka lite vid sidan av berättelsen, som att bjudas in i Åsktrollets och hans vänners egen värld. Bilderna visar också på ett fantastiskt sätt hur Åsktrollets humör växlar från dur till moll.

Barbara van den Speulhof har fångat berättelsen precis på pricken så att man förstår både Åsktrollet och alla hans känslor, men också vännerna som till slut inte vill vara med längre.

Åsktrollet gavs ut av Goboken 2023 och finns att köpa i Gobokhandeln.