Psykologenes oppskrift: Slik oppdrar du barnet ditt til å få god selvfølelse

Som mamma eller pappa kan du gjøre mye for å sikre at barnet ditt får en positiv selvfølelse. Her er psykologenes beste tips.

 

  • Se lyst på livet! Da viser du barnet at alt ordner seg

De første leveårene ser barn på verden gjennom foreldrenes øyne. Barn som ser foreldrene sine ta utfordringer og problemer med energi og løsningsvilje, vil oppleve verden som spennende og utfordrende, og ikke som skummel.

Barn ser på seg selv med foreldrenes øyne. Foreldre som er trygge i rollen når de hjelper barnet å løse problemer, vil også trygge barnet på at utfordringer er midlertidige og alltid kan løses.

 

  • Gi barnet ditt aksept og kjærlighet

Alle barn trenger å føle at de betyr noe for familien sin. Dersom barnet stiller spørsmålstegn ved om de blir akseptert og elsket av foreldrene sine, svekkes den følelsesmessige evnen til å takle stress og motgang på andre området i livet.

Barn som er usikre på om de blir akseptert hjemme, får ikke med seg den grunnleggende ballasten som gjør at de intuitivt vet at foreldrene har tillit til dem. Da blir de mer avhengige av å søke aksept hos andre og fokuserer på å «styre» andres opplevelse av dem selv (det motsatte av å utvikle en internt forankret selvfølelse).

Vil du lese mer om hva som får barnet ditt til å føle seg elsket?

 

  • Still tydelige forventninger til barnet ditt og slipp taket når tiden er inne

Fornuftige foreldre setter noen krav til barnet skal jobbe for å lykkes, og dette gjør at barnet utvikler en selvtillit som med tiden modnes til en sunn selvfølelse. Foreldre bør tålmodig vise og lære barnet alt det bør mestre, slik at barnet får et klart bilde om hva som forventes av det.

Men foreldre må og også forstå når de skal «slippe taket» og la barnet ta et stadig økende ansvar for seg selv. På samme måte vil tidlig foreldredisiplin føre til selvdisiplinering hos barnet – noe som også bidrar til et sunt selvbilde.

 

  • La barnet ditt få være seg selv og la det gradvis overta kontrollen

vennskap
Barn med god selvfølelse utvikler lettere gode vennskap. Foto: Shutterstock

Kompetente barn med god selvfølelse opplever at foreldrene respekterer hvem de er – uansett. Foreldre bør aktivt oppmuntre barnet til å være seg selv. Det gjør barnet avslappet og trygt, og det utvikler evnen til å stole på seg selv, lytte til sin indre stemme og kjenne på egne følelser og behov – i stedet for å bare tenke på hva andre vil at de skal gjøre.

Foreldre må gi tydelig uttrykk for at det er greit å være uenige om ting (særlig viktig overfor større barn), så lenge barnet ikke gjør noe som er skadelig, eller farlig. Nøkkelen er å forstå når barnet har behov for å få økt kontroll over seg selv og over hva det skal gjøre. Når barnet viser at det mestrer litt ansvar godt, er tiden inne for å øke med litt mer. Les mer om barnets selvfølelse her

Når kontrollen gradvis flytter fra deg til barnet (fra ekstern ledelse til selvledelse), viser du stor respekt for barnets behov for å utvikle seg.

 

  • Fikk du litt å tenke på?

Ingen sier at det er lett å være foreldre, og ingen gjør alt rett. Å lykkes på alle punkter er umulig. Men prøver du å følge denne «oppskriften», mener altså psykologene at sjansene blir større for at du om noen år kan sende en sterk ungdom med sunn og god selvfølelse ut i den store verden. Her kan du leser mer om barns sosiale utvikling

Kilder: psychologytoday.com og «Self-Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice, 2nd ed.»