Språkutviklingen hos 10 måneder gamle barn

Snakk til barnet som om det forstår hva du sier, og vær så konkret som mulig. Snakker du om det barnet er opptatt av der og da, og svarer på barnets lyder og tegn, gir du god smurning til språkutviklingen.

Det er stor variasjon innenfor «normalen» når det gjelder den språklige utviklingen. Men mellom 10 og 14 måneder er vanligvis den tiden da barn begynner å bruke ord bevisst og har en forståelse av hva de snakker om.

Svar på barnets forsøk

Hun eller han kan nå uttale mange ulike lyder og liker å utforske dem gjennom pludring. Det er viktig at du gir respons på et tydelig forsøk på kommunikasjon. Stopp og lytt til det hun sier, selv om det kan ta tid. Svar gjerne på det du tror hun vil si: «Ja, se, der er hunden. Den er fin.» Det vil oppmuntre henne til å forsøke å snakke mer. Du hjelper henne også til å forstå at ulike lyder kan knyttes til ulike ting.

Barn på 10 måneder kan huske ord og uttrykk som blir gjentatt ofte. Barnet kan mange flere ord enn det hun klarer å si. Hvis du spør hvor en gjenstand er i rommet eller i en bok, kan det godt hende at barnet peker på den.

Baby_10M-2
Morsomt med «nei»

Det mest effektive for å forsterke ordlæringen er å snakke konkret om det barnet er opptatt av der og da. Det hjelper også når du bruker kroppsspråket til å understreke det du sier. Barn lærer med alle sansene. Barn i denne alderen elsker å «klappe søte» og vinke «ha det». De synes også det er gøy å bla i bøker og peke på gjenstandene i boken. Det er spesielt morsomt å lese favorittboken om og om igjen. Barnet bearbeider inntrykkene fra lesingen og forstår litt mer for hver gang den repeteres.

Det er også morsomt å eksperimentere med nei. Rist på hodet mens du leser setninger som «nei, hunden var ikke under puten». Snart vil også barnet riste på hodet til nei.

Kilder: Foreldreveilederne «Barnets utvikling» og «Læring» fra Sandviks AS, UiO, forskning.no

LES MER: Slik kan du forsterke barnets ordlæring

LES MER: Topp 10-listen over babyers første ord