Språkutviklingen hos 11 måneder gamle barn

Barnet forstår nå i gjennomsnitt cirka femti ord, selv om barnet ennå ikke har lært å snakke. Noen barn sier allerede sine første tydelige ord.

Barnet blir stadig mer bevisst på lydene det lager, og snart vil hun uttale lyder som betyr det samme hver gang. Bablingen ligner gradvis mer på ord, for eksempel blir pa-pa til pappa. Barnet forbinder også personer og gjenstander med ord og navn.

Hun kan være svært oppmerksom på ansiktsuttrykkene dine for tiden. Ved å se på deg, skjønner hun om det som skjer er farlig, nytt, spennende eller gledelig. Barnet elsker å snakke, synge, leke fingerleker og høre rim og regler. Hun liker også musikk og å bli danset rundt med, og hun bruker sitt eget kroppsspråk, som å strekke armene mot deg, for å gjøre seg forstått.

Lesetips for å bedre språkutviklingen hos barn på 11 måneder:

Barnet får stadig større utbytte av bøker med tekst nå som det kan peke på bilder i bøkene og forstår noen av ordene. Bøker blir dermed enda mer givende, både for barnet og den voksne.

Det er fint om du kan flette inn dine egne ord når du leser. Tilpass teksten til barnet, og bruk foreldrespråkstemmen din der du varierer både tonefall og lydstyrke for å holde på barnets oppmerksomhet.

Noen barn liker å høre hele historier, mens andre har favorittsider og liker å hoppe frem og tilbake i teksten mer tilfeldig.

Hvis barnet liker å bevege seg omkring mens du leser, fortsetter du bare å lese og lage uttrykksfulle lyder – barnet vil bli nysgjerrig og kan komme tilbake for å se på sidene sammen med deg.

Still spørsmål mens du leser, og gi barnet tid til å pludre tilbake eller peke på illustrasjonene.

Barnet kan lære å peke på nese, munn og ører når det blir spurt – og bøker som viser ansikter og kropper, er fine å bruke.

Barnet vil gjenta og forsterke handlinger som får positiv respons – ros derfor barnet mye når det engasjerer seg i boken og prater med deg.

Det kan være lurt å lese minst én side i boken før du begynner å snakke om illustrasjonene.

Du kan også leke «titt-tei» med hendene: Hold hånden over en gjenstand i boken og si «titt-tei» når du åpner den.

 

spise-bok

Barnet kan godt smake på boken

Barn liker å ta del i lesestunden ved å åpne luker og bruke de interaktive elementene i bøkene, men foreløpig klarer de ikke å styre kreftene sine. Du må gjerne prøve deg frem og la barnet bla i sidene og åpne lukene. Bli ikke sint om deler av boken skulle bli ødelagt – vent heller med de interaktive bøkene til litt senere, eller godta at de kan bli ødelagt, og prøv å begrense skaden.

De fleste bøker tåler til en viss grad å bli utforsket med munnen – Gobokens bøker inneholder ingen giftstoffer – men de tåler ikke biting. Det er naturlig for barnet å utforske gjenstander ved å putte dem i munnen. Det er slik de lærer om verden. Du kan finne en annen bok eller en leke som barnet kan tygge på mens du leser.

LES MER: Språkutviklingen hos 12 måneder gamle barn