Billedbøker øker sosial forståelse og ordforråd, langt mer enn leketøy

Lesestunden er koselig. Men visste du at den i tillegg har større betydning for barnets generelle utvikling enn leker?

Høytlesing hjelper barnets utvikling

Små barn, helt fra de er nyfødt, lærer gjennom samspillet som oppstår med foreldrene. Dette samspillet er ikke bare grunnsteinen for videre leselyst, men bidrar også til kognitiv utvikling og sosial forståelse, ifølge en ny studie ledet av Dr. Alan Mendelsohn ved New York University sin pediatriske avdeling.

Men hva er poenget med å lese til en liten baby, som verken har motorisk sans eller evnen til å snakke? La oss snu spørsmålet på hodet, for å belyse hvor smart det kan være å introdusere høytlesing for barnet ditt like etter at det har kommet til verden.

Billedbøker mer effektivt enn leketøy

Forskning tilsier at et godt samspill med foreldre er selve fundamentet for barnets videre utvikling. Videre sier forskningen at billedbøker oppmuntrer til økt samspill og språkbruk mellom foreldre og barn under ett år – mer enn tradisjonelle leketøy, og langt mer enn ved bruk av elektroniske leketøy.

Lesestunden er et av de beste hjelpemidlene vi har for å fremme barnets videre utvikling, nettopp fordi denne stunden skaper nærvær, sosialt samspill og moro. Det er noe vanlige leketøy ikke klarer å utfordre. En barnebok forblir en barnebok, vinnende på sitt felt innen samspill og språk.

Hjernen bygger ordforråd lenge før barnet kan snakke

Men, tenker du kanskje fremdeles – lesing til en baby? Er det vits, da? Faktisk starter den kritiske perioden i barnets kognitive utvikling allerede fra det blir født. Da er det foreldrene som er barnets lærere og det er i dette samspillet at barnets kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling begynner. Barnets hjerne begynner å bygge opp ordforråd, sosial forståelse og motorikk mye raskere enn barnet selv begynner å snakke og gå.

Mer avanserte bøker for 3-åringen

Høytlesing skaper imidlertid ikke bare et produktivt samspill mellom foreldre og barn. Etter hvert som barnet begynner å nærme seg treårsalderen kan bøker med mer avanserte historier bli introdusert.

Disse inneholder gjerne problemstillinger og situasjoner som barnet kjenner igjen fra sin egen hverdag. Dette kan være alt fra bøker om barnehagehverdagen, til bøker som handler om følelser som sinne og glede.

Et barn som får en forståelse for sin egen hverdag og sine egne følelser, kan lære å kontrollere og forstå disse bedre. Å lese for barnet ditt helt fra det er nyfødt har derfor en reell innvirkning på barnets evne til å forstå og kontrollere sin egen adferd, ifølge Dr. Mendelsohn.

Velg bok som passer barnets utviklingstrinn

Som forelder kan du med fordel tenke litt på hvilken bok som passer barnets utviklingstrinn.

  • Barn under tre måneder reagerer best på rytmiske rim og sanger og sterke fargekontraster.
  • Når barnet bikker seks måneder har hukommelsesevnen begynt å øke. Når du peker og gjentar navn på det dere ser i bøkene hjelper du barnet ditt å bygge ordforrådet sitt. Etter hvert kan du spørre enkle spørsmål som «hvor er hunden?»
  • En treåring vil more seg med bildebøker og en litt mer avansert historie. Her kan bøker om gjenkjennelige situasjoner, som barnehagen, være ekstra gunstige.

Det er altså ikke slik at hvilken som helst bok er god nok for småbarn. Det handler om å følge barnets utvikling og gjøre lesing til en sosial og morsom stund. Dersom barnet ditt ikke virker interessert i lesestunden, kan det rett og slett være at problemet ligger i boka. Kanskje den ikke er god og utfordrende nok for barnet ditt?

Goboken spesialiserer seg på barnebøker til barn, helt fra de er nyfødt og opp til seks år. Vi foreslår alderstilpassede bøker, og dere som foreldre kan selv velge å få dem sendt hjem i postkassen. Enkel administrering, og til redusert bokhandelpris. Billigere og smartere på lang sikt.

Prøv Goboken selv! Første bokpakke får du uten ekstra kostnad, og medlemskap har ingen bindingstid. Se velkomstpakke fra Goboken til barn under ett år.