Lesing på papir gir flere fordeler

Leseforståelsen øker når man leser tekst i papirformat, ifølge en metaanalyse som henter fakta fra hele 54 forskjellige studier om lesing. Tekst som leses på digitale flater gir derimot nedsatt dybdeforståelse og inviterer til skumlesing. 

Vi lever i en verden hvor skjermer får en større og større plass på skole og på hjemmebane. Skjermer gir voksne enkel tilgang til aviser, sosiale medier og e-bøker. Gjennom skole og barnehage får barn tilgang til lærerike nettsider i høy kvalitet, i tillegg til at lekser og annet lærestoff ofte gjøres tilgjengelig digitalt. Digitale medier har dermed en viktig plass i våre liv.

Nye medievaner gir ikke barn nok lesetrening

Forskning viser imidlertid at papirlesing er viktigere enn vi kanskje skulle tro. En rekke studier viser nemlig at nye medievaner ikke gir barn og unge den lesetreningen de trenger, og flere sliter med å lese lengre og tyngre tekster.

Dybdelesing er en ferdighet som er viktig for vår evne til å tenke abstrakt og kritisk. Skjermtekst og papirtekst er dermed ikke likeverdige, og vi bør ikke nedprioritere papirboken til fordel for spennende digitale flater. Både skjerm og papir må få en plass i vår teknologiske hverdag.

Skap gode lesevaner – tidlig

Hva kan vi gjøre for å bli bedre? Svaret er ganske enkelt: ved å formidle gode lesevaner så tidlig som mulig. Gjør papirlesing til en del av en spennende hverdag.

Jo lettere tilgjengelig bøker er, jo lavere blir terskelen for å la dem bli en del av en god og positiv rutine. La digitale medier få sin rettmessige plass i livene deres – men ikke glem boken!

 

Hvordan leser du tekst på nett?

 
pollcode.com free polls

 

Kilde: Ny forskning: Leseferdighetene svekkes av å lese på skjerm (NRK)