Hvordan lese for barn som er 12-18 måneder?

Barnet ditt vil nå bruke lyder, ansiktet og kroppen sin for å vise deg hva hun trenger og hvordan hun føler seg. Når du forstår signalene hun gir deg, styrker det hennes selvtillit og hun føler seg elsket og spesiell. Bablingen begynner å bli til ord, og du kan begynne å forstå hva ordene hennes betyr. Hun forstår langt flere ord enn hun selv kan si og hun elsker når du prater med henne om alle slags ting.

HVORDAN ENGASJERE BARNET

 • Hvis barnet liker å bevege seg omkring mens du leser, kan du ta boken med deg rundt der han er og fortsette å lese. Lager du engasjerte, uttrykksfulle lyder vil barnet komme tilbake og se på sidene sammen med deg og bevege seg litt til og fra. Han lytter til det du sier uansett.
 • Følg barnets initiativ. Hun vil vise deg hvilke historier, bøker og bilder hun liker best.
 • Husk å bruke foreldrespråkstemmen din der du varierer både tonefall og lydstyrke for å holde på barnets oppmerksomhet. Noen barn liker å høre hele historier, mens andre har favorittsider og liker å hoppe frem og tilbake i teksten mer tilfeldig.
 • Barnet lærer å peke på nese, munn, ører osv. når spurt – og bøker som viser ansikter og kropp er fine å bruke.
 • Hvis barnet ditt ikke liker å høre på historier kan det fenge henne mer å bruke bøker med luker og ta og føle på elementer. Hun kan imidlertid like å rive i luker og trekk-ut elementer, og med mindre du synes det er greit at hun får utforske bøkene på denne måten må du prøve å hjelpe henne å kontrollere kreftene sine. Dette er ikke alltid så lett, og du må prøve deg frem med ulike metoder som lar barnet bla i sidene og åpne lukene og ta del i opplevelsen uten å ødelegge bøkene. Bli ikke sint om deler av boken skulle bli ødelagt – legg disse bøkene heller til side til senere, eller godta at de kan bli ødelagt, og prøv å begrense skaden.
 • Hvis bøkene ikke har luker, kan du også leke «titt-tei» med hendene: Hold hånden over en gjenstand og si «titt-tei» når du åpner den.
 • Barnet elsker å synge, leke fingerleker og høre rim og regler. Han liker også musikk og å bli danset rundt med. 

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN

 • Det er fint å oppmuntre barnet til å bruke både lyder og bevegelser til å kommunisere med deg.
 • I løpet av hele dette året vil barnet bruke mellom 20 og 50 ord og hun lærer stadig nye. For å styrke ordlæringen er det fint å lese bøker med bilder av objekter som du setter navn på, og forklarer hva er.
 • Prat med barnet og si navnet på alt dere ser på sammen. Prat også om hva dere gjør sammen; kjører bil, rydder leker, kler på dere, vasker opp osv. Jo mer du prater med barnet ditt, jo mer vil han lære.
 • Til og med babybøker har flere sjeldne ord i teksten enn det vi bruker i vanlig dagligtale. Det er derfor fint for ordlæringen å lese barnebøker slik at barnets vokabular øker til også å inkludere slike ord.
 • Det er fint om du relaterer det dere leser sammen til barnets egen hverdag. Handler boken om en bamse, referer til bamsen som barnet har. Handler boken om en buss, prat om da dere reiste på bussen.
 • Hjelp barnet å lære nye ord ved å spørre «hva er det?», og gi ham eller henne litt tid til å svare før du bekrefter med å si «ja, det er det, det er en bil!» Dette er også en morsom tilnærming for å finne ut hvor mange ord barnet faktisk forstår i denne alderen. En god bildebok er fin måte å hjelpe barn å lære nye ord på, og på den måten kan du også avdekke hvor mye de vet, ved å spørre hvor de ulike gjenstandene er.