Hvordan lese for barn som er 18-24 måneder

Typisk for denne perioden er en fenomenal vekst i ordforrådet og språkutviklingen, ettersom barnet nå begynner å bruke korte setninger. De fleste vil forstå fem ganger så mange ord som de faktisk kan si selv. Barnet bruker enkle ord og fraser, substantiv, verb og gester, enkeltvis eller i kombinasjon, for å uttrykke mening. Det forstår og følger enkle instrukser. Språkutviklingen er imidlertid meget individuell og mange barn lærer å prate mye senere. Noen lærer nye ord og «glemmer» gamle. Andre barn står på samme stadium lenge, uten å vise synlig utvikling. Jenter ser ofte ut til å forstå og uttale flere ord tidligere enn gutter.

 HVORDAN ENGASJERE BARNET

 • Prøv å finne ut hva som interesserer barnet ditt, og prat om det. La barnet få vise vei – still spørsmål omkring det du ser han viser interesse for, og forsøk å utvide samtalen omring det.
 • Hopp gjerne frem og tilbake i boken. Hvis du ønsker at barnet ditt skal holde oppmerksomheten sin på noe spesielt kan du bruke stemmen din ved å hviske eller skape en forventning om noe, samtidig som du peker og trommer litt på bildet i boken.
 • La barnet får snu sidene i boken når hun vil, enten hun sitter, ligger eller står.
 • Bøker med interaktive elementer, for eksempel elementer som kan flyttes eller skyves på, luker som kan åpnes og lukkes, kan være fengende for barnet på dette stadiet.
 • Hvis barnet er urolig og du likevel har lyst til å lese ordene i boken for å stimulere språket, la hun få gå rundt omkring mens du fortsetter å lese. Hun vil også ha utbytte av å lytte til det du sier selv om hun ikke ser på bildene og teksten i boka. Muligens vil hun gå litt til og fra, og du kan prøve å følge henne der hun er og fortsette å lese. Det er det fine med bøker – de er så enkle å ta med seg overalt!
 • Hvis barnet er spesielt opptatt av noe, for eksempel busser, ta med barnet på en busstur og prat om turen, hva dere så, farger på busser, mennesker på busser – og gjenta opplevelsen når dere leser bøker som har en eller flere busser i seg.
 • Barnet foretrekker fremdeles din ’foreldrespråkstemme’ fremfor vanlig, voksent tonefall – bruk derfor den når du leser for barnet. Lag også de tilhørende lydene når du leser om dyr, kjøretøy og handlinger.

HVORDAN STYRKE SPRÅKUTVIKLINGEN

 • Til og med babybøker har flere sjeldne ord i teksten enn det vi bruker i vanlig dagligtale. Det er derfor fint for ordlæringen å lese barnebøker slik at barnets vokabular øker til også å inkludere slike ord.
 • Forskning indikerer at foreldre som stimulerer til samtaler og dialog ved å stille barnet spørsmål har bidratt til at barnet prater mer og prater tidligere. Barnet kan lære nye ord hvis du spør «hva er det?», og gir ham eller henne litt tid til å svare før du bekrefter med å si «ja, det er det, det er en ballong!» Dette er også en morsom tilnærming for å finne ut hvor mange ord barnet faktisk forstår i denne alderen.
 • En god bildebok er fin måte å hjelpe barn å lære nye ord på, og på den måten kan du også avdekke hvor mye de vet, ved å spørre hvor de ulike gjenstandene er.
 • Prat med barnet og si navnet på alt dere ser på sammen. Prat også om hva dere gjør sammen; kjører bil, rydder leker, kler på dere, vasker opp osv. Jo mer du prater med barnet ditt, jo mer vil han lære.
 • Det er fint om du relaterer det dere leser sammen til barnets egen hverdag. Handler boken om en bil, referer til bilen som dere kjører. Handler boken om en hund, prat om da dere så en hund da dere var ute på tur, eller hunden dere selv har.
 • På dette alderstrinnet er mange barn spesielt interessert i bøker med rim og regler, eller sanger med bevegelser med hender og kroppen som dere kan gjøre sammen.
 • Det er fint om mor og far lærer samme sanger som de synger i barnehagen, gjerne med bevegelser.
 • Hvis barnet ikke klarer å uttale ordet korrekt, behøver du ikke rette på ham, men bare gjenta ordet korrekt i naturlig samtale. For eksempel, hvis barnet sier ’mekk’ for ’melk’, svarer du bare ’ja – det er melk’. ’R’ og ’l’ er vanskelig for barnet å uttale og vil ofte ikke være korrekt uttalt før barnet er ca. 6 år. Det viktigste er at du er en god modell for språk og uttale – barnet vil gradvis lære å bruke munnen sin til å uttale ordene korrekt.
 • Når du leser barnets favoritter, om lastebiler, tog, dyrebøker osv. så gi dem de rette navnene, istedenfor lastebil som en kategori, kan du lære barnet mer spesifikke navn, som betongblander, søppelbil, hjullaster, semitrailer osv.