Slik leser du for barn som er 7 måneder

Barnet ditt er nå et svært aktivt medlem av familien og begynner å bli mer med i lesestunden. Barnet absorberer og lærer en mengde lyder og ord hver dag – spesielt når dere leser. Slik bygges språkmuren stein for stein og blir til en solid grunnmur som gjør at barnet snart kan si sine første ord.

Slik styrker du språkutviklingen

Barnet forstår nå flere andre ord, i tillegg til sitt eget navn. Bruk tid på å navngi ting rundt barnet og prat mye. Husk at barn forstår mye mer enn det kan uttrykke overfor deg, og lærer av å høre ting det ikke forstår.
Barnet holder ofte øye med munnen din for å se hvordan den beveger seg, og forsøker gjerne å kopiere bevegelsene du gjør.

Du kan tilføye ord og forklaringer om barnets eget liv til teksten i bøkene. «Se på pusekatten – den er helt lik din pusekatt!»

Bygg gjerne videre på teksten du leser ved å stille spørsmål som «hvor er hunden?», «huset?» og så videre. Ved å stille barnet spørsmål, hjelper du det med å holde konsentrasjonen. Du må selv komme med svarene, enn så lenge …

Gi mening til teksten ved å skape en dialog med barnet, selv om det ikke kan prate ennå. «Se hesten! Husker du at vi så en hest da vi var på besøk på bondegården?»

Det er også fint å bruke temaene i boken til å introdusere nye konsepter som enkel telling, dyrenavn og lyder. Det er lenge til barnet selv kan lære disse tingene, men begreper det allerede har hørt mange ganger, fester seg lettere når barnet er modent for å lære dem.

Slik engasjerer du barnet

Bruk uttrykksfull stemme når du leser, og trekk ut lydene som her: «møøøøøøø, møøøøøøø». Da blir det også enklere å holde på barnets oppmerksomhet. Barn elsker å le, og mange av dyrelydene du lager, vil nok lokke frem latteren.

Hvis barnet mister interessen, kan du forsøke å gå videre til neste side. Men er barnet trett og ferdig, er det bedre å gi seg.

Blir barnet distrahert, kan du prøve å få oppmerksomheten hennes igjen ved å tromme på bildet i boken og prate med engasjert stemme, noen ganger lavt og noen ganger høyt. Du kan også veksle mellom å lese sakte og raskt.

Det kan hjelpe å holde barnets fokus ved at du sier barnets navn.

Leser du selve teksten som den er, kan det være lurt å endre på stemmeleiet underveis for å holde på barnets oppmerksomhet.

Etter hvert som barnet blir mer aktivt, er det fint om det foregår minst mulig rundt dere mens dere leser. Skru ned bakgrunnsstøyen slik at dere enklere kan «prate sammen» uten å bli forstyrret.

Les mer: Fine god natt-bøker