Kan barn tygge på bøker?

Et lite barn har ofte like stor interesse for å tygge på en bok, som å høre på at du leser fra boken. Det er slik de utforsker verdenen sin – og forhåpentligvis inneholder den verdenen mange bøker! Men … hvor trygt er det egentlig at ungen sitter og gnager på en bok?

Jo, for å ta det viktigste først: De fleste barnebøker som er beregnet på barn er trygge å tygge på. Men det kan være greit for deg som forelder å vite litt om hvorfor.

CE-merket er en europeisk sikkerhetsgaranti

De aller fleste bøker beregnet på små barn er merket med CE-logoen. CE-merket er leverandøren og produsentens garanti at alle sikkerhets-, miljø- og helseregler fastsatt av EU har blitt fulgt. Dette betyr at bøkene har blitt kvalitetssikret ifølge europeiske standarder, også hvis de har blitt produsert utenfor Europa.

Alle barnebøker som du får gjennom Goboken oppfyller europeiske sikkerhetskrav. En bok som har CE-merket er klassifisert som et leketøy, noe som betyr at den har gjennomgått mer omfattende tester enn en vanlig bok. Dette er fordi leker får en mer hardhendt håndtering enn vanlig bøker, noe testene gjenspeiler. I Goboken er alle bøker beregnet til barn under ett år CE-merket, fordi bøkene oftere har elementer som kommer under offentlig standard for leketøy. En barnebok er ikke nødvendigvis «bare» en bok med papirsider til små barn.

En klassisk billedbok bok fra Goboken har ikke nødvendigvis CE-merket. Den er likevel trygg og har gjennomgått tester. Men den er ikke klassifisert som leketøy. Det er fordi slike bøker ofte er beregnet på større barn, og boken har en lesefunksjon fremfor lekefunksjon. Det er ingen farlige eller forbudte kjemikalier i disse bøkene. Papiret i Gobokens bøker er sporbart tilbake til skogen det kommer fra.

Vurderer du å kjøpe en ny bok eller leke til barnet ditt? Da kan det være smart å se etter CE-tegnet.

Kartongbøker løses opp i vann

De aller fleste bøker for barn i tygge-alderen er kartongbøker hos Goboken. Det vil si at de har stive, tykke sider som er laget slik at de løser seg opp i møte med vann. Mange foreldre har nok opplevd at babyen har tygget på en kartongbok, som deretter har begynt å gå i oppløsning. Dette er ikke et tegn på dårlig kvalitet – faktisk stikk motsatt. Det er for å beskytte barnet ditt mot å få store biter i munnen som det kan sette i halsen.

Bruk boken i henhold til intensjon

Barnet ditt kan trygt tygge på barnebøker fra Goboken. Barnebøkene er fri for kjemikalier og designet på en slik måte at de ikke vil skade barnet ditt. Men de «vanlige» varsomhetsreglene gjelder også for trygge leker. Man skal ikke la babyen eller småbarnet være alene med barnebøker og heller ikke la dem bruke bøker som biteleker. Har barnet stor trang for å putte ting i munnen, kan du forsøke å gi en smokk i stedet, eller en leke som er beregnet for munnen. Foreldre må jevnlig sjekke alle leker og bøker som barn har for slitasje.

LES OGSÅ: Hva er normal holdbarhet på en bok?