Gode lesere blir smartere

Britiske forskere har testet sammenhengen mellom leseferdigheter og intelligens hos nesten 2000 par eneggede tvillinger. Resultatene viste at den av tvillingene som leste best ved sjuårsalderen scoret høyest på IQ-tester ved 9, 10, 12 og 16-årsalder.

Sammenheng mellom leseferdighet og intelligens

Fordi eneggede tvillinger har like gener og likt oppvekstmiljø, kunne forskerne få et tydelig bilde av sammenhengen mellom leseferdigheter og intelligens. Hvorfor leseferdighetene varierte mellom tvillingene, kan man imidlertid ikke si noe om. Det kan for eksempel skyldes at de har hatt forskjellige lærere, eller at den ene tvillingen likte bedre å lese enn den andre.

Lesing hjelper fantasien

De flinkeste leserne scoret generelt høyere, og de var spesielt flinke til å oppdage mønstre, observere trender og fullføre bilder. Studien tyder på at lesing hjelper barn å bruke fantasien, noe som også hjelper dem å tenke abstrakt og rasjonelt innen matematikk, vitenskap og logikk.

«Dette må vi studere nøyere», sa en av forskerne, «men om jeg skulle spekulere, ville jeg si at lesing trener evnen til å tenke på forskjellige måter. Du må bruke fantasien for å visualisere hva du leser, enten du leser fiksjon eller fakta. På den andre siden kan det være så enkelt som at gode lesere rett og slett er flinkere til å sitte stille og konsentrere seg om det som står på trykk.»

Bli med i Goboken og få bøker som er alderstilpasset barnet ditt.

Kilde: Ben Spencer, This is money