Derfor er det viktig å dyrke lesegleden hos barna!

De aller fleste vet at å lese for barn er viktig. Leseferdigheter kommer med en mengde fordeler: barn får større ordforråd, de kan få et bedre utgangspunkt i skolen, de utvikler en god kognitiv forståelse, bedre grammatikkforståelse og bedre skriveferdigheter. Lesing på alle nivåer, fra babybøker til barnebøker til voksenbøker, gir oss innblikk i hverdagen til andre mennesker, andre kulturer, til historie, språk og kunst. I en verden hvor mengden av informasjon vi må forholde oss til bare øker og øker, er gode leseferdigheter et uunnværlig verktøy. Dette gjelder både barn og voksne.

Den viktige lesegleden

Ja, leseferdigheter er viktige. Men det kan bli for mye fokus på lesing som en ferdighet  i stedet for en glede. Forskning gjort av The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2002) viser at barn som leser fordi de vil  har større sjanser for å lykkes på skolen, uavhengig av barnets sosioøkonomiske bakgrunn. Og den beste måten å skape leseglede hos barnet på, er å gjøre lesing og bøker til noe positivt helt fra barnet blir født. Høytlesing på sengekanten eller i sofaen for de aller minste knytter tette bånd mellom foreldre og barn, skaper felles grobunn for spennende samtaler og virker dessuten avslappende for både store og små. Lesegleden må ikke forsvinne under lasset av alle de utdanningsrelaterte fordelene ved lesing.

Lesing gir i bøtte og spann

Et barn vil bli motivert til å lese av egen fri vilje hvis lesing er sett på som noe positivt i hjemmet helt fra barnet blir født. Forskning viser at barn som vokser opp i hjem som legger vekt på leseglede hadde større leserelaterte ferdigheter enn barn som vokser opp i hjem som legger vekt på de leserelaterte ferdighetene i seg selv (Sonnenschein et al., 2000). Videre forskning viser dessuten at barn med foreldre som mener at lesing er viktig nettopp fordi det er gøy har høyere lesemotivasjon når de begynner på skolen (Baker and Scher, 2002). Skaper du en god leserutine med fokus på leseglede er det altså gode sjanser for at du skaper en liten bokelsker – og det er en viktig gave å gi!

 

KILDER:

Baker, L. and Scher, D. (2002). Beginning readers’ motivation for reading in relation to parental belies and home reading experiences. Reading Psychology, 23, 239-269.

OECD (2002). Reading for change: Performance and engagement across countries. Results from PISA 2000. New York: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Sonnenschein, S., Baker, L., Serpell, R. and Schmidt, D. (2000). Reading is a source of entertainment: The importance of the home perspective for children’s literacy development. In K.A. ROskos and J.F. Christie (Eds), Play and literacy in early childhood: Research from multiple perspectives(pp. 125-137). Mahwah, NJ: Earlbaum.