Nytt fra Gobokens store leseundersøkelse

Vi i Goboken er naturlig nok over gjennomsnittet opptatt av at barn blir lest for fra første stund. Forskningen rundt barn og lesing er entydig: dette er viktig! Men vi er like opptatt av hva dere som foreldre tenker om barn og lesing. Opplever dere at høytlesing har en god effekt, og – like viktig – at det er med på å knytte bånd mellom store og små? Og klarer vi i Goboken å få godt nok fram budskapet om hvor viktig tidlig lesing faktisk er?

Alt dette prøvde vi å få svar på i vår store leseundersøkelse – som rundt 1 000 foreldre – både medlemmer og ikke-medlemmer svarte på. Tusen takk for hjelpen! Les om resultatene her: 

Kos og nærhet blir stadig viktigere

Et av spørsmålene i undersøkelsen var rett og slett: «Hvorfor leser du for barnet ditt?» 47 % av dere oppga at den aller viktigste grunnen var kosen – altså at dere får bedre samspill og kvalitetstid sammen. På andreplass, med 27 %, kom ordforrådet – altså at dere opplever at barnet får større ordforråd og bedre språk.

Foreldre er mer bevisste på at de kan påvirke språkutviklingen

Hele 91 % svarte at språket kommer som følge av å høre språk og at dere som foreldre og foresatte har stor påvirkning. Det er 3 % høyere enn i 2016, da vi kjørte samme undersøkelse. Vi håper og tror at vi gjennom kunnskapsdeling har bidratt til dette. Men fortsatt tror 15 % av foreldre at barnets språkutvikling ikke starter før ved cirka 6 måneders alderen – faktisk starter den mye tidligere.

De fleste begynner tidlig å lese for barnet, og litt hver dag

Hele 83 % av dere svarte at dere begynte å lese for barnet deres før det var seks måneder gammel, mot bare 71 % i 2016. Det er helt fantastisk! Og stadig flere av de som leste for sine nyfødte opplevde at det var helt naturlig, og at lesestunden var en positiv opplevelse.

Og til slutt – hele 55 % av dere sa at dere leser sammen med barna deres HVER ENESTE DAG! Det ble vi utrolig glade for å høre. Godt jobba og fortsatt god lesing!