Hvordan lese for 2-åringen?

2-åringen er i full gang med å lære å forestille seg. Dette er en veldig viktig ferdighet som styrker evnen til fantasi og barnets tenke-ferdigheter. Etter hvert setter barnet sammen ord for å dele sine tanker og følelser, opp til fem eller seks ord, og lærer hvordan ideer henger sammen. Det er dette som er … Lese flere Hvordan lese for 2-åringen?

Hvordan lese for barn som er 18-24 måneder

Typisk for denne perioden er en fenomenal vekst i ordforrådet og språkutviklingen, ettersom barnet nå begynner å bruke korte setninger. De fleste vil forstå fem ganger så mange ord som de faktisk kan si selv. Barnet bruker enkle ord og fraser, substantiv, verb og gester, enkeltvis eller i kombinasjon, for å uttrykke mening. Det forstår og … Lese flere Hvordan lese for barn som er 18-24 måneder

Hvordan lese for barn som er 12-18 måneder?

Barnet ditt vil nå bruke lyder, ansiktet og kroppen sin for å vise deg hva hun trenger og hvordan hun føler seg. Når du forstår signalene hun gir deg, styrker det hennes selvtillit og hun føler seg elsket og spesiell. Bablingen begynner å bli til ord, og du kan begynne å forstå hva ordene hennes … Lese flere Hvordan lese for barn som er 12-18 måneder?

Hvordan lese med barn som er 11 måneder?

Lydene barnet lager blir mer bevisste, og snart vil hun uttale lyder som betyr det samme fra gang til gang. Personer og gjenstander vil forbindes med ord og navn. Du vil sikkert se at hun kan være mer oppmerksom på ansiktsuttrykkene dine. Ved å se på deg skjønner hun om det som skjer er farlig, nytt, … Lese flere Hvordan lese med barn som er 11 måneder?

Hvordan lese for barn som er 10 måneder?

Hvis du har klart å få på plass en rutine med daglig lesestund, vil barnet nå kunne konsentrere seg bedre mens det sitter på fanget, og bla om sidene – og derigjennom vil ordlæringen styrkes. Hvis du ikke har klart å få en rutine på plass ennå er det noen tips her for hvordan fange … Lese flere Hvordan lese for barn som er 10 måneder?

Slik leser du for barn som er 9 måneder

Nå begynner du virkelig å få igjen for alle de fine lesestundene du har hatt med barnet ditt. Du vil se at barnet kan sitte for seg selv og studere en bok i lang tid, uten hjelp fra deg, og til og med bla om sidene. SLIK STYRKER DU SPRÅKUTVIKLINGEN Barnet forstår nå en rekke ord som du … Lese flere Slik leser du for barn som er 9 måneder

Slik leser du for barn som er 8 måneder

Barnet blir stadig ivrigere etter å kommunisere med omgivelsene. Det både ønsker og krever oppmerksomhet og elsker å ha et publikum. Å lese med barnet i denne alderen, er givende og moro. Nå kan du begynne å høste fordelene av alle høytlesingsstundene du har hatt med barnet siden fødselen. Det er fremdeles viktig at du utnytter mulighetene til å … Lese flere Slik leser du for barn som er 8 måneder

Slik leser du for barn som er 7 måneder

Barnet ditt er nå et svært aktivt medlem av familien og begynner å bli mer med i lesestunden. Barnet absorberer og lærer en mengde lyder og ord hver dag – spesielt når dere leser. Slik bygges språkmuren stein for stein og blir til en solid grunnmur som gjør at barnet snart kan si sine første ord. Slik styrker … Lese flere Slik leser du for barn som er 7 måneder

Slik leser du for barn som er 6 måneder

Din tilstedeværelse representerer den livsviktige tryggheten som gjør at barnet ditt fritt kan utforske omgivelsene med iver og interesse. Nå har du en flott mulighet til å kunne delta i barnets nye opplevelser og oppdagelser og kan virkelig være barnets veiviser! Slik engasjerer du barnet Nå begynner barnet å få tenner og bevege seg mer … Lese flere Slik leser du for barn som er 6 måneder

Hvordan lese for den nyfødte?

Hvordan viser barnet deg at hun er trett og ikke vil lese mer? Snur hun seg bort? Klynker hun? Lær å forstå barnets kroppssignaler ved å observere hvordan barnet reagerer når det gir uttrykk for noe det liker eller misliker. Kanskje sparker hun ekstra med en fot i glede eller puster fortere? HVORDAN ENGASJERE BARNET Rytme … Lese flere Hvordan lese for den nyfødte?

Slik leser du for barn som er 1 måned

Denne måneden vil du legge merke til at babyen er mer våken og oppmerksom når du leser, og blir tiltrukket av illustrasjonene. Den rytmiske, lyse stemmen du bruker når du snakker til barnet ditt er typisk for foreldre verden over, og barnet ditt elsker den! Her får du noen tips til hvordan du best kan engasjere … Lese flere Slik leser du for barn som er 1 måned

Slik leser du for barn som er 2 måneder

Når barnet er rundt to–tre måneder blir det mer dialog mellom deg og barnet – dere har en dialog, både med ord og kroppsspråk. Dette gir barnet en følelse av å bli lyttet til, delta aktivt og få respons. Denne intime dialogen er med på å knytte bånd mellom dere. Bøker er ideelle utgangspunkt for slike … Lese flere Slik leser du for barn som er 2 måneder

Slik leser du for barn som er 3 måneder

Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det “snakker” til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.Mellom tredje og fjerde måned etableres den første gjensidige dialogen med lyder. Barnet holder på å utvikle noe nytt, det “snakker” til deg med egne lyder! Og når barnet pludrer, svarer du og oppmuntrer barnet til å fortsette pratingen med dine ansiktsuttrykk, smil, kjærtegn og ord. Sammen lager dere et eget, felles første lydspråk. Det er svært givende for foreldre å lese for barna i denne perioden.

Slik leser du for barn som er 4 måneder

Barnet vil bli mer og mer aktivt og pludre og “snakke” tilbake til deg. Samtalene “frem og tilbake” der dere snakker etter tur, vil bli en stadig større del av dialogen. Barnet vil særlig reagere på deg med å “snakke” når dere har øyekontakt. Slik engasjerer du barnet Har du etablert høytlesingsvanen vil du oppdage … Lese flere Slik leser du for barn som er 4 måneder

Slik leser du for barn som er 5 måneder

Nå vil du og barnet bli stadig nærmere knyttet til hverandre. Dere ser på hverandre, og det oppstår en kjærlig og nær kontakt gjennom handlinger, ord og pludring. Svar på barnets henvendelser, enten du påkalles med latter eller gråt! Interessen for verden rundt er økende, og det er viktig at du er der og støtter – … Lese flere Slik leser du for barn som er 5 måneder