Slik leser du for barn som er 4 måneder

Barnet vil bli mer og mer aktivt og pludre og “snakke” tilbake til deg. Samtalene “frem og tilbake” der dere snakker etter tur, vil bli en stadig større del av dialogen. Barnet vil særlig reagere på deg med å “snakke” når dere har øyekontakt. Slik engasjerer du barnet Har du etablert høytlesingsvanen vil du oppdage … Lese flere Slik leser du for barn som er 4 måneder

Slik leser du for barn som er 5 måneder

Nå vil du og barnet bli stadig nærmere knyttet til hverandre. Dere ser på hverandre, og det oppstår en kjærlig og nær kontakt gjennom handlinger, ord og pludring. Svar på barnets henvendelser, enten du påkalles med latter eller gråt! Interessen for verden rundt er økende, og det er viktig at du er der og støtter – … Lese flere Slik leser du for barn som er 5 måneder